Ovládat několik bankovních účtů z jediné aplikace, zadávat přes ni platební příkazy nebo si z ní snadno zjistit, za co člověk nejvíc platí a na čem se dá ušetřit. To jsou jen některé změny, které může přinést lidem nový zákon o platebním styku, který v pátek schválila Poslanecká sněmovna. Pokud projde před říjnovými volbami i Senátem a podepíše ho prezident, začne platit od 13. ledna příštího roku. Jeho hlavním cílem je vpustit na trh, kterým dosud vládnou banky, specializované technologické firmy, a zvýšit tak konkurenci. Jde o implementaci evropské směrnice o platebních službách označované zkratkou PSD 2.

Zákon může podstatně zjednodušit život klientům bank, ale zároveň zvyšuje i jejich ochranu před případným zneužitím informací, které o nich má jejich banka. Tento typ služeb je v různé míře poskytován technologickými společnostmi již nyní, nový zákon přináší regulaci poskytování těchto služeb a jejich větší bezpečnost.

Povinná licence

Technologické firmy, které budou chtít nové platební služby začít nabízet, budou muset získat licenci České národní banky (ČNB) a současně splňovat technické a bezpečnostní parametry pro přístup do systémů bank. Výhodou pro klienta je, že když by došlo ke zneužití jeho údajů, škodu by nárokoval u banky, která mu vede účet. Nikoliv u fintechové firmy, která mu službu poskytla, jako to je teď, kdy nejsou tyto služby regulované.

Na vpád nových služeb fintechových firem se banky intenzivně připravují. "Jakmile takovou licenci obdrží, banky budou povinny umožnit jim poskytování výše uvedených inovativních platebních služeb," říká Filip Hanzlík z České bankovní asociace (ČBA). Kromě technologických kroků k otevření svých systémů licencovaným firmám vzniká na půdě České bankovní asociace Czech Open Banking Standard. Jedná se o soubor pravidel, kterými by se měly při zajišťování nových služeb banky i fintechové firmy řídit do doby, než vzniknou unijní prováděcí předpisy.

"Zajištění maximální míry ochrany klientských informací je zcela klíčovou prioritou bankovního sektoru. Pro tento účel zpracovává Česká bankovní asociace ve spolupráci s ČNB a s podporou ministerstva financí Czech Open Banking Standard, který k předpokládanému datu nabytí účinnosti zákona, tedy k 13. lednu 2018, jasně stanoví parametry řádného a zabezpečeného přístupu fin-tech společností ke klientským údajům a platebním účtům. Podle názoru ČBA je zcela klíčové, aby fin-tech společnosti, které budou podle nového zákona oprávněny tyto inovativní platební služby klientům bank poskytovat, tento standard respektovaly, protože to je podle ČBA cesta k tomu, aby spuštění pravidel podle nového zákona proběhlo bez výraznějších komplikací a při dodržení maximální úrovně ochrany klientských dat a peněžních prostředků," řekl Hanzlík.

Nabídka nových služeb by se mohla objevit už brzy. Podle návrhu zákona by ČNB měla o žádostech poskytovatelů nových platebních služeb rozhodnout do tří měsíců od zahájení řízení. Podávat žádosti bude možné od data účinnosti zákona. Nové služby však můžu nabízet i samotné banky, které na to žádné nové povolení od ČNB nepotřebují.

Banky zatím mlčí

Banky zatím kvůli konkurenčnímu boji nechtějí říkat, jak zákon chtějí obchodně využít, některé ale naznačují, že přijdou samy s novými aplikacemi. "Samozřejmě myslíme na klienty, kterým sdílení dat může nabídnout komplexnější služby. Konkrétní kroky, potenciální aplikace a služby považujeme ale za předčasné komentovat," říká Andrea Studihradová z tiskového oddělení České spořitelny.

"Připojení k připravovanému standardu plánujeme v první polovině roku 2018. Třetím stranám budeme poskytovat data dle definovaného standardu v rozsahu stejném, v jakém klient vidí informace v internetovém bankovnictví. Informace budou poskytovány bez rozdílu všem třetím stranám, které budou splňovat zákonné požadavky pro poskytovatele této služby," říká například mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Nový zákon také významně zvyšuje práva klientů při využívání platebních karet. Například v případě ztráty nebo zneužití karty se limit odpovědnosti za finanční škodu z neautorizované transakce snižuje z dosavadní hodnoty 150 na 50 eur, tedy zhruba 1300 korun. Zákon také nově upravuje blokaci peněz při platbě kartou. Nově bude možné například při použití samoobslužné čerpací stanice nebo při rezervaci hotelu zablokovat jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou útratu, bude muset blokaci zrušit. Zároveň zákon zakazuje obchodníkům naúčtovat zákazníkovi extra poplatek za to, že platbu hradil kartou. Příplatky sice v Česku nejsou běžné, ale v některých menších prodejnách nebo u některých cestovních kanceláří se s nimi Češi setkávají.

Související