Ruská ERB bank, které Česká národní banka zakázala předběžným opatřením poskytovat úvěry a přijímat vklady od veřejnosti, zatím klientům poskytuje běžné bankovní služby a jejich vklady nejsou ohroženy. To je hlavní sdělení klientům, které v podvečer zveřejnil Garanční systém finančního trhu, což je instituce, která vznikla z bývalého Fondu pojištění vkladů. Zastřešuje i nově zřízený Fond pro řešení krize.

"Vyplácení vkladů nebo přijímání příkazů k platebním převodům není předběžným opatřením nijak omezeno," uvádí se v oznámení klientům ERB banky.

Vzhledem k tomu, že ERB bank v Česku funguje na základě licence udělené ČNB, vklady klientů jsou pojištěny na základě české legislativy u Garančního systému finančního trhu, a to do výše 100 000 eur (respektive ekvivalentu v korunách na jednoho vkladatele).