Nejnovější průzkum Evropské komise, která zkoumala, jak jsou na tom země osmadvacítky s korupcí, přinesl znepokojivé výsledky. Korupční jednání zaznamenávají všechny státy EU a korupce Evropany stojí podle odhadů výzkumníků zhruba 120 miliard eur ročně. „Členské státy přijaly v minulých letech řadu opatření směřujících k potlačení korupce, ale výsledky jsou nevyvážené a v prevenci a trestání korupčního jednání by se mělo dělat více,“ zní shrnující hodnocení výzkumu.

Podle výzkumu je celých 76 procent Evropanů toho názoru, že korupce je všudypřítomná a více než půlka Evropanů, celých 56 procent, si dokonce myslí, že se míra korupce v jejich zemi v posledních třech letech zvýšila. Jeden z dvanácti obyvatel EU, konkrétně 8 procent lidí, řeklo, že v posledním roce pocítili nebo byli svědky korupčního jednání.

Ve výzkumu se také komisaři ptali obyvatel jednotlivých členských států, jestli si myslí, že v posledních třech letech kvůli korupci přišli oni nebo jejich firma o výhru ve výběrovém řízení na zakázku nějaké veřejné instituce. Celých 51 procent Čechů odpovědělo, že ano. Tím se Česko zařadilo na čtvrté nejhorší místo, za ním už zůstalo jen Bulharsko, Slovensko a Kypr. Naopak nejméně vnímají korupci ve veřejné sféře Belgičané a Dánové (kladně odpovědělo jen šest procent dotázaných) a na třetím nejlepším místě se umístili Estonci, kde korupci takto zažilo jen 17 procent z nich.

V dalším průzkumu se Česko umístilo společně s Namibií

„Nepřekvapuje mne, že v tomto průzkumu Česká republika dopadla tak špatně. Do odpovědí Čechů se promítá i nepřímá zkušenost s korupcí ve veřejném sektoru,“ říká David Ondráčka, ředitel české pobočky mezinárodní organizace Transparency International, která bojuje proti korupci. „Jelikož mají podnikatelé povědomí o tom, že veřejné zakázky bývají uplacené, mnoho z nich si hodně rozmýšlí, jestli se do veřejného tendru vůbec pustit. Protože už zúčastnit se soutěže firmu stojí energii a nemalé prostředky,“ vysvětluje Ondráčka.

Průzkumů, kdy se Česko ve vnímání podplácení umisťuje na spodních příčkách, se objevují pravidelně. Například na konci loňského roku publikovala Transparency International celosvětový průzkum vnímání korupce, v němž se Česko umístilo na 57. místě, společně s Bahrajem, Chorvatskem a Namibijí. Navíc si oproti loňskému roku pohoršilo.

Komise: opatření máte, ale problémy přetrvávají

Výzkum také hodnotil každou zemi jednotlivě. U České republiky komisaři soudí, že v posledních deseti letech se v Česku začíná formovat strategický rámec boje s korupcí. „Ovšem problémy spojené s veřejnými zakázkami a zneužíváním veřejných peněz stále přetrvávají,“ stojí v hodnotící zprávě. „Pokusy uvést v platnost legislativu, která by předcházela konfliktu zájmů ve veřejných službách, jsou až dosud neúspěšné. Komise doporučuje, aby výroční zprávy volebních kampaní a darů byly veřejně přístupné,“ říká dále zpráva. Podle Davida Ondráčky je kromě potírání korupce jako takové důležité i napravit vnímání veřejnosti.

„Je potřeba zlepšit to, jak lidé vnímají veřejnou sféru. Je potřeba, aby lidé získali větší povědomí o tom, že veřejné tendry mohou být i čisté. Pokud si podnikatelé myslí, že každá zakázka je cinknutá, není divu, že se do tendrů pak nehlásí,“ dodává Ondráčka.

Související