Projekt Stáže ve firmách po třech měsících intenzivního vzdělávání účastníků eviduje první ukončené stáže. Certifikát „Europass – doklad o stáži“ obdrželo doposud 33 stážistů.

Zájem lze podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí vidět i ze strany firem. Od listopadu 2012 do začátku března se doposud zaregistrovalo 2 154 firemních poskytovatelů stáží a téměř pětkrát tolik - 10 378 samotných uchazečů.

"Od začátku projektu bylo zahájeno celkem 745 stáží u 338 poskytovatelů. Během března očekáváme začátek až 200 stáží," uvedla pro ProByznys.info Martina Arnoldová, vedoucí oddělení publicity projektů Fondu dalšího vzdělávání.

Díky zájmu by se stáže ve firmách mohly stát i stálou součástí legislativy. "Chceme docílit ukotvení stáží v české legislativě jako uznávané formy vzdělávání. To je motivace, která udává směr naší práci,“ říká Radek Rinn, hlavní manažer projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Prozatím je ale projekt naplánován do října 2014 a je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozpočet projektu činí 800 milionů Kč. Nabízí firmám způsob, jak proškolit nové zaměstnance tak, aby jejich dovednosti odpovídaly požadavkům zaměstnavatele.

Na druhé straně umožní uchazečům o zaměstnání, zejména čerstvým absolventům, získat potřebnou praxi, která bývá častým požadavkem pro získání pracovního místa.

Od svého spuštění vznikají v rámci projektu tzv. šablony stáží, které pro jednotlivé typové pozice popisují rámcový obsah stáže, požadavky na stážistu i poskytovatele stáže a nacenění nákladů hrazených v rámci projektu. Mezi prvními vybranými obory, pro které je připraveno 14 šablon, jsou personalistika, IT, finance a účetnictví.

Jak se zapojit?

Kontakt

Webová stránka: www.stazevefirmach.cz

Pro případné zájemce je zprovozněna bezplatná telefonní infolinka 800 779 977, a to každý pracovní den od 9 do 16 hodin.

Na Facebooku na profilu projektu "Stáže ve firmách – vzdělávání praxí".

Hlavním cílem je dle MPSV zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.

Firmy i uchazeči o stáž se mohou do projektu zapojit prostřednictvím webové stránky www.stazevefirmach.cz, kde se mohou přihlašovat do informačního systému, v němž naleznou zveřejněné šablony stáží.

„Potenciální poskytovatelé stáží vytvoří konkrétní nabídku – v podstatě inzerát, dle dispozic a požadavků dané šablony,“ vysvětluje Kryštof.

Součástí tzv. karty stáže jsou bližší informace o konkrétní nabízené stáži i upřesnění požadavků na stážistu.

Naopak zájemci o stáž, které nabídka osloví, se mohou po registraci do systému na vybrané stáže přihlašovat. Systém tak umožní rychlou orientaci v nabídce a poptávce.

PRAKTICKÉ INFO o projektu Stáže ve firmách

Pro koho
Podmínky
Přínos
Kontakt

 Zdroj: http://fdv.mpsv.cz

Související