Jako benchmark (referenční index) funguje v Evropské unii tzv. EONIA index. Ty představují rolování vkladů na základě sazby EONIA. Poplatky u těchto fondů se pohybují mezi 0,1% a 0,15% ročně.

EONIA je zkratka Euro Over Night Index Average a znamená jednodenní mezibankovní sazbu. Kromě této sazby je často referenční hladinou sazba EURIBOR, která se počítá obdobně. Aktuálně se sazba EONIA pohybuje na úrovni lehce přes 3% ročně. Ještě před třem měsíci však přesahovala 4 procentní body.

ETF obchodované na burzách v Eurozóně se však neomezují eurové sazby, ale umožňují investovat do peněžních trhů jiných měn. Například sazba peněžního trhu v USA se vztahuje na výši tzv. FOMC (Federál Open Market Committee). Fondy, kde je podkladem tato sazba, se obchodují v EUR, ale základní měnou je dolar, proto investoři mohou spekulovat také na pohyb měnových kurzů, například na oslabování eura.

Související