reklama
reklama

Fond pojištění vkladů je fond, který zajišťuje vyplacení náhrady vlastníkům vkladů u bank či stavebních spořitelen, které nebyly schopny dostát svým závazkům. Řídí se dle zákona o bankách 21/1992 Sb. § 41.

Veškeré banky, stavební spořitelny a pobočky zahraničních bank jsou povinny přispívat do tohoto fondu. Aktuálně činí příspěvek od banky 0,04 % a 0,02 % od stavební spořitelny z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí.

Pokud daná instituce není schopna dostát svým závazkům, má vkladatel (fyzická i právnická osoba) nárok na vyplacení částky až 100.000 EUR, a to do dvaceti dnů po oznámení České národní banky.

Fond pojištění vkladů je zakládajícím členem Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů a členem Evropského fóra pojistitelů vkladů (EFDI).

Ilustrační foto
1
reklama