reklama
reklama

Americký ekonom Paul Krugman je dalším ze současných ekonomických proroků.

V roce 2008 dostal Nobelovu cenu za ekonomii, kterou obdržel za svoji analýzu vzorců obchodu a umísťování ekonomických aktivit.

Švédská akademie věd ocenila zejména jeho teorii příčin celosvětové urbanizace. Podle ní integroval dosud oddělené výzkumné obory mezinárodního obchodu a hospodářské geografie. Vysvětlil také, proč některé státy dominují na mezinárodním trhu.

Krugmanův přístup je založen na předpokladu, že služby a zboží mohou být levnější s využitím větších výrobních kapacit. Tento koncept je obecně znám jako úspora z rozsahu.

Nová teorie obchodu

Krugman je profesorem ekonomie na Princetonské univerzitě.

V akademickém světě je především znám svou „novou teorií obchodu“ a vysvětlením měnových krizí. Publikoval řadu učebnic, populárněvědeckých knížek a  sloupků v New York Times.

Jako jeden z mála již před nástupem finanční krize roku 2008 upozorňoval na možná úskalí stávajícího vývoje ekonomiky. Tyto události, jejichž důsledky pocítil v podstatě celý svět, se mu staly podnětem k novému ohlédnutí za dějinami ekonomických krizí 20. století počínaje Velkou hospodářskou krizí 30. let.

Poslední z krizí chápe Krugman jako logické vyústění určitých tendencí, jejichž princip bylo už dříve možno pozorovat na jiných krizových ekonomických jevech lokálního dosahu.

V jedné ze svých knih nedávné dění dává zajímavě do kontextu s událostmi, k jakým došlo v Mexiku v 80. letech, v Japonsku v 90. letech, v jihovýchodní Asii koncem 90. let i jinde, a ukazuje zákonitosti, jež zůstaly opomíjeny.

Držitel "Nobelovy ceny", ekonom Paul Krugman
20. 7. 2017

Dej pozor na to, co si přeješ...

Řídit se jen jedním směrem ekonomického myšlení, jako to dělá ČNB, je chyba. Příkladem je doporučení nobelisty Paula Krugmana z roku 2001, aby v...
1 2
reklama