V budoucnu bude s rozvojem inteligentních technologií v bezpečnostních službách stoupat počet středoškoláků. Lidí s nižším vzděláním bude naopak ubývat nebo budou jejich počty stagnovat, nicméně i do budoucna budou tvořit velký podíl zaměstnanců. Význam vzdělání sice do budoucna poroste, nicméně není vše spásné a pro zvládání krizových situací, když jde i o život, je to málo.

I v našem oboru se mění požadavky na schopnosti uchazečů o práci. S přibývajícím verbálním vyhrožováním, útoky nožem či injekční stříkačkou zaměstnance učíme psychologii profesního jednání a použití obranných prostředků. Profese bezpečnostního pracovníka není jen o pochůzkách, jak si mnozí lidé myslí.

Největší rozdíl oproti minulosti je tedy v tom, že naši pracovníci mají více "měkkých" dovedností než dříve. Jsou i lépe jazykově vybavení, ačkoliv před několika lety ještě jazyková úroveň nehrála důležitou roli. Obecně nároky na profil uchazečů v našem oboru rostou a tento trend bude pokračovat. Počet zaměstnanců v bezpečnostních službách bude v příštích letech klesat, v příštích 20 letech až o třetinu. Na druhou stranu méně lidí zvládne více práce za stejnou dobu.

Čtvrtá průmyslová revoluce otevírá prostor pro chytré monitorovací systémy s inteligentní analýzou obrazu. Firmám to přináší už nyní značné finanční úspory a současně řeší nedostatek vhodných pracovníků na trhu. Inteligentní zabezpečovací systémy sice přinesou úbytek klasických pozic strážců, jak je známe dnes, přibude ale pracovních míst pro specializované dispečery dohledových systémů, kteří budou obsluhovat chytré kamery a analyzovat záznamy.

Loni jsme zahájili rozsáhlou digitalizaci veškerých procesů ve firmě. Cílem je přechod od reaktivního poskytování služeb k bezpečnosti prediktivní, kdy lze služby předem nastavit na základě dlouhodobě sbíraných a vyhodnocených dat.

Plánujeme každoročně investovat zhruba 170 milionů korun do digitálních technologií. Podílíme se na postupné proměně našeho oboru, změny se dotýkají našich zaměstnanců a ovlivňují charakter námi poskytovaných služeb.

Ačkoliv většinu našeho obratu stále tvoří fyzická ostraha, segment bezpečnostních technologií prudce roste. Poptávka po moderních systémech meziročně stoupla o 180 procent. Největší zájem o technologické novinky mají velcí hráči z energetiky, průmyslu, maloobchodu a stavebnictví. Digitalizace oboru zabezpečení je reakcí na stoupající cenu pracovní síly v Česku a naopak klesající cenu inteligentních systémů. Ty se začínají stávat běžným doplňkem fyzické ostrahy, některé již lidské strážce zcela nahradily.

Související

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, producenta Jakuba Horáka a dalších.

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.