Více než třetina začínajících firem podniká na bázi důvěry, 15 procent začínajících podnikatelů se dokonce smlouvami nezabývá vůbec. Podobně přistupují i k plánování svého byznysu. Více než 44 procent dotázaných v průzkumu realizovaném advokátní kanceláří a poradenskou společností CEAG a výzkumnou agenturou bside uvedlo, že budoucnost podnikání řeší spíše intuitivně.

„Pouze 29 procent začínajících podnikatelů má vše smluvně ošetřené, což je alarmující,“ říká Margareta Křížová z CEAG a dodává, že „šetřit na právních službách může v důsledku vést k velmi drahé zkušenosti. Neznalost zákona a různých kliček vás časem může připravit o mnohem víc. Třeba o celý byznys.“ 

Cennou zkušenost podnikatele, z níž plyne poučení nepodceňovat význam smluvních dohod, si můžete přečíst v následujícím příspěvku.

Rukojmím pronajímatele

Podnikatel ze severní Moravy si pronajal výrobní prostory. Nakoupil stroje, zahájil výrobu a vše šlo hladce. Až do momentu, kdy se začaly objevovat závady, které byly zpočátku nenápadné a drobné. V počáteční euforii se každá taková malá závada opravila tzv. „za pochodu“. Kdo by psal majiteli objektu stížnosti. Okna příliš netěsnila, pár okenních tabulek bylo prasklých, do rohu skladových prostor začalo zatékat. Podnikatel nakonec telefonicky požádal pronajímatele o opravu.

Pronajímatel nápravu slíbil, ale zůstalo pouze u příslibu. V zimním období začala být situace pro zaměstnance neúnosná. Stěžovali si na zimu, průvan a na nutnost manipulace se skladovými zásobami podle toho, kam právě zatékalo. Podnikatel opět telefonicky kontaktoval pronajímatele prostoru a tentokrát již důrazně žádal o opravu. Pronajímatel ji opět přislíbil, ale opět se nic nedělo.

Podnikatel vzniklou situaci považoval za příkoří. Nechtěl se smířit se tím, že platí za něco, co není plně funkční, a rozhodl se přestat platit nájem. Tím se však dostal do problému. Nikde nebyl záznam o tom, že urgoval (dokonce opakovaně) opravu výrobních prostor. Neměl k dispozici ani písemný soupis závad, které by měl pronajímatel opravit. Existoval však jasný důkaz toho, že podnikatel neuhradil nájemné – peníze nedorazily na účet pronajímatele.

A podnikatel tím jako nájemce porušil nájemní smlouvu. Nezbylo nic jiného než se pokusit dohodnout tak, aby vzniklý spor neskončil až u soudu. To je ta lepší varianta. V horším případě by pronajímatel mohl podnikatele dát k soudu kvůli neuhrazenému nájemnému, včetně úroků z prodlení. Poučení z tohoto případu plyne následující: co je psáno, to je dáno. Nedejte se a poraďte se, jak nejlépe postupovat, abyste chránili své zájmy, abyste neopominuli důležitou povinnost, případně lhůtu.

Další příklady nedostatečně smluvně ukotvených vztahů, které byly poučením pro společnost SportCentral, si můžete přečíst v záložkách. Vypráví je sám ředitel společnosti Roman Sterly.

Smlouva se subdodavatelem
Smlouva se zaměstnanci

Na co si dát při sepisování smluv pozor

Průzkum odhalil mezeru na trhu v podobě chybějících právních služeb pro start-upy. V reakci na toto odhalení vzniká v rámci CEAG nová divize – Startup Legal, která se bude této problematice věnovat. Možným důvodem, proč také velká část podnikatelů některé smlouvy neřeší, je způsob jejich podnikání.

Skoro polovina respondentů totiž podniká s blízkou osobou ze svého okolí, ať už z okruhu přátel, či rodiny. Pro 40 procent začínajících podnikatelů není zatím jejich byznys hlavním zdrojem obživy, nicméně většina z nich (88 procent) s touto variantou do budoucna počítá.

Desatero rad dle Startup Legal

1. Nastavte si písemně jasná pravidla při rozjezdu podnikání. Kdo a co přinesl, co za to dostane a kdo bude co dělat.

2. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

3. Dělejte věci správně hned od začátku, včetně  smlouvy mezi zakladateli, oprávnění k podnikání, daní a podobně. Napravování počátečních chyb je mnohdy velmi drahé a bohužel i bolestné.

4. Chraňte si své duševní vlastnictví, domény, patenty, obchodní známky, průmyslové vzory, software apod.

5. Nepodepisujte směnky a jiné osobní záruky, aniž byste se poradili s právníkem.

6. Prověřte si, s kým děláte byznys, obchodní partnery, zákazníky. Euforie z první velké zakázky občas zastírá varovné signály.

7. Nikdy není nutné složit peníze do dvou hodin či na místě cokoliv podepisovat, tak se běžně byznys nedělá.

9. Věděli jste, že ve smlouvách o ochraně důvěrných informací mohou být vysoké pokuty?

10. Nehrajte si na právníky a nestahujte vzory smluv z internetu, sám sobě právníkem není hrdinství, ale kaskadérství.

Související