Češi jsou pracovitý národ. Podle výzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, který hodnotil 34 členských zemí, pracujeme 1 942 hodin ročně, zatímco průměrné číslo za všechny sledované země je o 203 hodin nižší. Není proto divu, že už i české firmy uvažují o tom, jak svým zaměstnancům pracovní dobu zpříjemnit a tím také zefektivnit jejich výkon.

„Prostředí hraje v odváděných pracovních výkonech významnou roli, kterou nelze podceňovat,“ říká Jaromír Popek, obchodní ředitel společnosti U1, která se specializuje na realizaci nekonvenčních administrativních a komerčních prostor od prvotního designu po celkovou výrobu a finalizaci.

Kreativitu nehledejte v kanceláři typu open space

Značkový design svými detaily vytváří originalitu
a nezaměnitelnost prostředí..

Kreativní, inovativní, flexibilní. To jsou charakteristiky, které od svých zaměstnanců vyžaduje mnoho firem. „Pro adekvátní pracovní výkony je však nutné i příhodné prostředí. Neosobní a příliš unifikované open-space kanceláře ho bohužel mnohdy nenabízejí,“ vysvětluje Popek.

Jeho slova potvrzují i průzkumy, které odhalují i negativní stránku zaměstnavateli tolik oblíbeného systému kanceláří open space, který vznikl v 70. letech ve Spojených státech. Podle nich totiž shon a nežádoucí vyrušování může vést k 32procentnímu poklesu pracovní pohody a snížení produktivity až o 15 procent.

Relaxace v odhlučněné místností
Relaxace v odhlučněné místnosti

Sálové uspořádání volí firmy preferující názor, že prvořadá je dobře odvedená práce a až po ní následuje zábava či pěstování vztahů. I na českém trhu je však stále více firem, kterým na psychické pohodě jejich zaměstnanců záleží. Tyto firmy pak neváhají investovat do prostor, které podporují spolupráci a současně nabízejí dostatek osobního prostoru.

„Každá firma má osobité požadavky v souvislosti se svou velikostí a oborovým zaměřením. Jejich splnění po architektonické i technické stránce pak lze dosáhnout pouze úzkou a dlouhodobou spoluprací zadavatele a realizátora,“ vysvětluje Popek.

Nové trendy kanceláří nabízejí prostor pro práci i odpočinek

Zasedací místnost
       Zasedací místnost

Opouštění sálových, tedy open-space, kanceláří s sebou přináší hned několik zajímavých a nových trendů. V první řadě se jedná o zmenšení kanceláří a především snížení počtu lidí, kteří v nich pracují. „Kanceláře jsou v moderních budovách definovány spíše týmy, které se v nich nacházejí. Díky práci na jednom projektu se eliminuje nežádoucí vyrušování,“ vysvětluje Radek Mašinda, designér z brněnské U1.

Vedle samotného sezení u počítače se klade také velký důraz na setkávání, porady a brainstormingy. „Firmám již nestačí jedna velká neosobní zasedací místnost. Preferují rozčlenění prostoru tak, aby vznikla dílčí zákoutí, většinou vybavená mobilním nábytkem, která umožňují interakci různého počtu osob,“ říká Mašinda.

Kentico: Odhlučněný spací box pro krátký
odpočinek i přespání v práci

Vedle ryze pracovního prostředí moderní firmy dbají i na psychické odreagování a odpočinek svých zaměstnanců. Výjimkou tedy nejsou různé klidové zóny, spací boxy, fotbálky či ping-pongové stoly, které umožňují nabrat síly a přijít na nové myšlenky.

Kromě těchto obecných trendů jsou pak prostory firem doplňovány i o nečekané vymoženosti, které vycházejí přímo z potřeb jejich zaměstnanců. „V nedávné době jsme realizovali nové kanceláře pro brněnskou společnost Kentico Software. Její tým tvoří především mladí a zapálení programátoři s volnější pracovní dobou a z interní diskuze vzešel požadavek na malou prádelnu, kterou jsme také následně do konceptu sídla firmy zabudovali,“ vzpomíná Popek.

Do nových prostor je třeba investovat s rozmyslem

Pokud se firma rozhodne investovat do nových prostor a nabídnout svým zaměstnancům přívětivé prostředí, jedná se o investici, kterou je třeba pečlivě zvážit a naplánovat. „Ve své praxi se bohužel často setkávám se situací, kdy se firmy rozhodnou vybudovat velkolepé a originální prostory a po svém nastěhování najednou zjistí, že jsou na první pohled v nádherném prostředí, avšak funkčnost pokulhává,“ vypráví Mašinda.

U1 - netradiční recepce

Technické nedokonalosti je nutné řešit ad hoc a výsledné náklady jsou díky tomu neúměrně navyšovány. Podobně je tomu i s časem vynaloženým na domýšlení různých specifických požadavků. Málokterá firma si dnes může dovolit „přešlapovat“ na místě a trávit dlouhé měsíce sjednáváním podmínek s dvaceti různými subdodavateli, zároveň řešit technické detaily s projektanty a designéry a navíc ještě zajišťovat supervizi všech dodávek a termínů.

Čím dál častěji si tedy firmy hledají jednoho partnera, který celou zakázku centrálně převezme a v úzké kooperaci se zadavatelem ji řídí od počátečního návrhu až po samotnou realizaci. Celý proces může trvat i několik měsíců, odpadá pak ale starost podle Popelky s hlídáním jednotlivých dodavatelů a termínů a současně si mohou být jisti, že kromě vizuálního hlediska bude výsledek funkční i po technické stránce.

Související