Živelná pohroma může potkat každého. Její následky mohou být pro mnohé z finančního hlediska přímo devastující. Za živelnou pohromu zákon o dani z příjmu považuje nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřici s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplavu, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

V Českých podmínkách a zejména v letních měsících jsou časté bouřky a přívalové deště, které zvedají hladiny řek. Nejsou neobvyklé ani lokální a bleskové záplavy. Co dělat, když voda zaplaví váš majetek? Na koho se obrátit a jakou formou se dožadovat odškodnění u pojišťovny? V záložkách níže vám poradíme, jak postupovat v případě zasažení živelnou pohromou. 

Škoda vznikla
Pojištění
Doklady
Likvidace
Daňová úleva
Dary
Kontakty na pojišťovny

Související