Sucho v ústech měl možná leckterý živnostník, když v telefonu uslyšel větu: "Dobrý den, tady finanční úřad, máme nesrovnalost ve vašem kontrolním hlášení." Po svém prvním odevzdaném kontrolním hlášení však mohou být drobní podnikatelé bez obav, nic horšího než nepříjemný pocit během telefonátu jim nehrozí. Daňová správa zatím žádné sankce za chyby nechystá.

"Podle našich zkušeností pracovníci finančních úřadů skutečně nesrovnalosti řešili neformálně - telefonicky, a jednalo se o chyby na straně obchodních partnerů našich klientů," uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Takový přístup si Generální finanční ředitelství (GFŘ) mohlo dovolit díky tomu, že chybovost v kontrolních hlášeních byla u čtvrtletních plátců minimální. "Z plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím jsme zhruba tři tisíce z nich vyzvali k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení," uvedla mluvčí GFŘ Petra Petlachová. Celkem podávalo kontrolní hlášení kolem dvou set tisíc čtvrtletních plátců.

Práce i riziko chyby budou přibývat

Daňoví poradci jsou však přesvědčení, že takto jednoduché to bude jen při prvním kole, kdy drobní podnikatelé podávají hlášení o DPH premiérově. "Považuji za rozumné vyřešit některé chyby rychle a efektivně telefonátem. Od druhého kvartálu však očekáváme přibývání formálních výzev. Práce tedy předpokládám přibude, neboť vyřízení písemné výzvy je časově náročnější než vyřízení telefonátu," uvedl viceprezident Komory daňových poradců Martin Tuček.

Účetní navíc kritizují i samotný systém evidence a zadávání jednotlivých faktur do systému finanční správy. "Komplikací je také to, že je do hlášení nutné uvést veškeré údaje přesně tak, jak jsou uvedeny na dokladu. Spousta partnerů používá odlišný variabilní symbol a jiné číslo faktury, které je dlouhé a komplikované," uvedla Štarmanová.

To vše podle oslovených poradců přináší také nutnost zvednout ceny za účetní služby. "Zvýšenou pracnost při vedení účetnictví a daňovém poradenství musí externí kancelář kalkulovat ve zvýšené odměně za své služby. Nepříjemné vyjednání zvýšení ceny mezi poplatníkem a externím zpracovatelem jsme jako kancelář museli podstoupit," doplnil Tuček. Dodal, že mnohem více než pracnost se zvýšilo riziko výskytu chyby a její následné penalizace v čtvrtletích.

Uvedené číslo tří tisíc chybujících podnikatelů navíc nemusí být ve výčtu chyb konečné. První síto zatím zachytilo pouze ty živnostníky, u kterých se nepodařilo spárovat nahlášené faktury, když ke každému dodavateli musí být dohledatelný také odběratel.

Zároveň ale daňová správa pracuje na dohledávání neodevzdaných výkazů od těch lidí, kteří podali daňové přiznání, ale kontrolní hlášení ne. "Tato čísla bychom měli znát během týdne," doplnila mluvčí Petlachová.

Kontrolní hlášení je nová povinnost všech plátců DPH, která platí od začátku roku. Buď každý měsíc, nebo kvartálně musí plátci zadat všechny vydané i přijaté faktury do systému Generálního finančního ředitelství, který je následně k sobě spáruje. Ministerstvo financí si od zavedení nové povinnosti slibuje razantní omezení takzvaných karuselových podvodů. Ty spočívají ve fiktivním vývozu velkého množství zboží přes několik firem a následném inkasování vrácené DPH od státu.

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.