Úvěrové registry klientských informací obsahují celkové údaje o platební morálce klientů bank a finančních institucí. Tyto informace slouží všem institucím sdružených v daném registru k prověřování bonity klienta a jeho platební morálky. Banky a finanční instituce tak mohou na základě informací obsažených v registrech posoudit, zda danému žadateli poskytnou úvěr, případně mu mohou přizpůsobit parametry nového úvěru jeho aktuální situaci. Zejména pak pozitivní informace umožňují jednotlivým klientům budování dobré úvěrové historie a motivují klienty bank a finančních institucí ke správnému finančnímu rozhodování. 

Dva nejvýznamnější úvěrové registry, Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), jsou provozovány společnostmi CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. a CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Kdo registry používá

Členy Bankovního registru klientských informací jsou banky a stavební spořitelny, tj. finanční instituce s  bankovní licencí. V rámci bankovního registru pak společně sdílejí data na základě § 38a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách. Mnoho dalších významných poskytovatelů finančních půjček, tedy tzv. nebankovní věřitelské instituce (nejčastěji leasingové a splátkové společnosti), sdílejí informace o úvěrech v rámci nebankovního registru, a to na základě souhlasu klienta.

Jaká data registry uchovávají

Banky a finanční instituce reportují do registrů identifikační osobní údaje klienta. Dále údaje o finančních závazcích – například o počtu existujících úvěrových smluv, výši jednotlivých úvěrů a splátek, historii splácení, informace o zajištění závazků apod. Registry také obsahují údaje o tom, zda klient o nějaký úvěrový produkt žádá, nebo v posledních měsících žádal (a to včetně neúspěšných žádostí).

Nebankovní registr navíc obsahuje informace o právnických osobách. Všechny informace jsou v registrech uchovávány po dobu čtyř let od splacení všech závazků. Pokud smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace k dispozici v nebankovním registru po dobu šesti měsíců, v bankovním registru po dobu jednoho roku.

Jak získat úplný výpis vlastní úvěrové historie

Každý má možnost získat svoji vlastní úvěrovou zprávu v klientských centrech obou registrů, případně navštívit webovou stránku www.kolikmam.cz a požádat o poskytnutí úvěrové zprávy on-line. Po jednoduché registraci získá žadatel z pohodlí domova aktuální přehled o svých závazcích a aktuální fázi jejich splácení. Na webu čtenář nalezne také praktické rady o půjčkách, desatero odpovědného zadlužování a v neposlední řadě je mu k dispozici i poradna.

Proč je dobré si pěstovat pozitivní úvěrovou historii

Pokud potenciální žadatel o úvěr v posledních čtyřech letech nečerpal žádnou půjčku, nejsou o něm v registru shromážděny žádné informace. Měl by však počítat s tím, že lepší pozici ve vyjednávání o poskytnutí a podmínkách půjčky bude mít vždy ten, kterého banka či finanční instituce zná a který má v registru vedenou pozitivní úvěrovou historii.

Finanční instituce musí vždy zvažovat, komu peníze půjčí a za jakých podmínek. Chrání tak samotného žadatele před předlužením a zároveň vlastní investici. Úvěrová zpráva prokazuje platební morálku žadatele a v případech, kdy v úvěrové zprávě není žádný záznam, musí instituce žadatele prověřit jiným způsobem. 

Související