Základním předpokladem pro úspěch prezentace je vědět, ke komu budete mluvit – kteří lidé na prezentaci přijdou, jaká mají očekávání, zda jsou vůči tématu naladěni vstřícně či konfrontačně, jaké otázky je pravděpodobně budou zajímat, zda budou informace pro ně nové nebo se s nimi už setkali, jakou míru detailu chtějí znát.

Neboli první, co k přesvědčivé prezentaci patří, je zjišťování informací o lidech, kteří budou vašimi posluchači. Když znáte své publikum, máte co nabídnout, zvolíte zajímavou formu prezentace, dobře strukturujete obsah, prokombinujete informace s prožitkem či zábavou pro posluchače, eventuálně necháte účastníky prezentace zažít něco nevšedního – vznikne přitažlivý prezentační mix, který bude účinkovat.

Prezentace je vždy jednotou faktického a emotivního – je třeba lidi informovat, ale i zaujmout. Něčím je potěšit nebo pobavit. Umět poukázat na možnosti a rizika. Umět nadchnout. Pak vyroste svěží a neotřelá prezentace.

Předpoklady kvalitní prezentace

Na počátku si musíte ujasnit cíle a záměr celé akce. Zdali chcete informovat, prodat myšlenku, představit se, uvést nového člověka nebo zaujmout lidi pro nějakou změnu. Pak se zaměřte na hlavní myšlenku projevu a prezentace.

Pomáhá poselství, obrázek s komentářem, citát aplikovaný na firemní situaci, komentář k finančním datům, sdělení od klienta doplněné analýzou nebo výstup z auditu.

Dále je potřeba si uvědomit, co je klíčovým přínosem prezentace pro toto konkrétní publikum. Jestli to je zisk, vědomí dopadu změny na konkrétní pracovní pozice, varování před rizikem, otevření nových příležitostí nebo třeba přístup k jedinečným informacím.

Nezapomínejte rovněž zvážit svou odlišnost – v čem se budu lišit od ostatních mluvčích? Může to být například oblečení a celková image, dramatické prvky ve vystoupení, netypickým prostředím, zkušenostmi danými 20letou praxí.

Ujasněte si, co má být výstupem dané akce. Ať už to jsou náměty na zamyšlení, podepsané objednávky, úkoly pro další setkání, případně otevřené náměty, které budou lidé v týmu dopracovávat.

Kouzlo prezentujícího 

Může se vám to nelíbit nebo přijít směšné, ale se vší vážností tvrdím, že dobrý prezentér má uřčité kouzlo. Tento šarm, přitažlivost nebo charisma posiluje jeho přesvědčivost. Napadá vás otázka, zda je možné se osobnímu kouzlu naučit? Popravdě, je možné naučit se jen jeho určitým složkám.

Mluvte pro lidi

Sledujte své posluchače pohledem, nejlépe tak, aby měl každý z nich dojem, že mluvíte právě pro něho. Nejsnáze tohoto dojmu dosáhnete tím, že vždy chvíli hovoříte do očí jednotlivého člověka a pak se zase posunete dále. Tohle pravidlo lze využít u malých a středně velkých skupin.

U velkých skupin jeďte očima po zadních řadách, poté úhlopříčně přes publikum dopředu a zase podél prvních řad. Oči sledují imaginární "Z". Mluvčí vypadá, že se dívá na každého v sále. Platí doporučení, že dvě třetiny vyzuálního kontaktu věnujte posluchačům, ve zbývající jedné třetině času se věnujte vašim podkladům.

Tip: kdykoliv posloucháte (otázku, námitku, názor), mírně nakloňte hlavu na stranu - signalizujete zájem.

Buďte srozumitelní

Před vystoupením uvolněte obličej, zejména jeho spodní část, které herci říkají "maska". Před samotnou prezentací je dopré se napít například teplého čaje, teplo totiž uvolňuje mimické svaly. Nebo použijte několik rozcvičovadel. Řekněte si rychle několikrát za sebou pořekadlo: „Na cvičišti syčí čtyři svišti“.

Tip: řekněte několikrát rychle za sebou a řádně přitom artikulujte: „improvizace, improvizace, improvizace“ nebo „drnk, drnk, drnk; několikrát nafoukněte obě tváře a ukazováčky „propíchněte tváře“; dotkněte se špičkou jazyka postupně nosu, brady, tváře vlevo a vpravo.

Působte aktivně

Postoj i pohyb mají vypadat „záměrně“ – nevrťte se, nekolébejte se, nepřešlapujte. Přecházejte cíleně od flipchartu k technice, k lidem, k vypínači – jak bude potřeba – ale vždy účelově.

Tip: „dynamický klid“ - zakotvěte se pevně v mírném stoji rozkročném (mírném – zejména dámy!), ruce v úrovni pasu. Z tohoto základního postoje potom gestikulujte a přecházejte ke svým pomůckám. Tento postoj působí stabilně a zároveň aktivně.

Správná gestikulace

Gestikulujte volně a spontánně, doprovázejte projev podpůrnými, upozorňujícími, zvýrazňujícími a zklidňujícími gesty. Množství gest není nikde předepsáno, platí především zásada přirozenosti – každý podle své osobnosti.

Tip: gesta otevřená jsou působivější než gesta zavřená – otevřené gesto je takové, kde ukazujete posluchačům dlaně. Vyvolává kontakt, působí citověji.

Paralingvistika – práce s hlasem

Mluvte ve střední hlasové poloze, zněle a zřetelně. Důležité informace „položte hlouběji“ – můžete si to nacvičit tak, že položíte ruku dlaní na hrudní kost a posadíte hlas do hloubky. Že se podařilo, poznáte z toho, že pod dlaní cítíte zřetelnou rezonanci, chvění. Pro úspěšné hlasové zvládnutí prezentace je důležité správně dýchat. Proto se před jakýmkoliv mluvním výkonem vždy rozdýchejte.

Tip na hlasové cvičení: hlubokým nádechem zcela naplňte plíce. Na vrcholu nádechu na chvíli zadržte dech a potom pomalu dlouze vydechujte, případně vyslovujte vybranou slabiku (mááá). Když máte pocit naprosto prázdných plic, vydechněte i poslední zbytečky dechu. Teprve pak se znovu nadechněte. Cvičení opakujte maximálně 6x, aby se vám nezačala motat hlava!
Související