Růst počtu insolvenčních návrhů se v prvním pololetí letošního roku zastavil. Za prvních šest měsíců rostl oproti stejnému období loni pouze o 1,6 procenta. Výrazný podíl na tomto vývoji má razantní pokles insolvenčních návrhů u firem a živnostníků. V této kategorii se počet insolvenčních návrhů snížil v porovnání s předchozím obdobím o téměř 40 procent. 

David Vozák

David Vozák je odborník v oblasti oddlužení. Je jednatelem společnosti Abivia, která se zabývá oddlužením od roku 2009. V roce 2013 Abivia získala titul Firma roku Moravskoslezského kraje. Celkem oddlužila téměř 7000 lidí. Mimo oblast oddlužení se věnuje i vzdělávání a pořádání osvětových seminářů. Zasazuje se o větší odbornost v oblasti oddlužení a provozuje i web Insolvence.cz.

I přes tento příznivý vývoj se dál celá řada živnostníků a firem ocitá v insolvenčním rejstříku, ať už svojí vinou či kvůli konkurenci, která na ně podala neoprávněný insolvenční návrh. Víte, jak se v takové situaci zachovat a jak se bránit? 

V lednu letošního roku navíc vstoupil v platnost nový insolvenční zákon, který přinesl například změny ve lhůtě pro podání přihlášky. Dosud mohla být lhůta k podání přihlášek pohledávek stanovena soudem, a to v rozmezí od 30 dnů do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku. Nově je ale lhůta stanovena pevně na dva měsíce, pouze v případě oddlužení odpovídá dosavadní praxi v délce 30 dní.

Jednou z nejvíce diskutovaných změn je také zpřístupnění sanačních způsobů řešení úpadku širšímu okruhu osob. Týká se to hlavně reorganizace a právě oddlužení.

Jak konkrétně ovlivňují změny v insolvenčním zákonu podnikatele a jak si počínat v situacích, kdy je na vás podán insolvenční návrh? Na vaše dotazy odpovídal v pondělí 28. července odborník na oddlužení David Vozák ze společnosti Abivia.cz.

Online rozhovor

Opačné řazeníObnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jednou ze změn je zpřístupnění sanačních způsobů řešení úpadku širšímu okruhu osob. Co to konkrétně pro nás podnikatele znamená?
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Od počátku letošního roku mohou o oddlužení požádat i fyzické osoby podnikatelé. Tím se výrazně rozšířil okruh možných žadatelů o oddlužení, neboť do konce roku 2013 fyzická osoba podnikající o oddlužení požádat nemohla.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, dostal jsme se do situace, kdy nezvládám svoje dluhy, jak probíhá celý proces oddlužení? A jakou mám šanci, že mi bude osobní bankrot odsouhlasen.? Děkuji za odpověď.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Proces oddlužení v kostce probíhá tak, že při existenci Vašeho úpadku zahájíte insolvenční řízení a v něm požádáte soud o povolení oddlužení. Důležité je mít předem pokud možno co nejlépe zjištěno, zda splňujete podmínky pro povolení oddlužení a zejména, zda jste osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení. Bohužel toto je nutno zjistit individuálně. V této souvislosti Vám ani nejsem schopen sdělit, jaké jsou Vaše šance, neboť neznám právě ony rozhodné individuální podrobnosti. Děkuji za pochopení.
Čtenářský dotaz
Kdy a za jakých podmínek je pro podnikatele možné podat návrh na oddlužení?
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Podmínky pro podnikatele - fyzickou osobu jsou od nového roku stejné jako pro osoby nepodnikající, tedy musí u navrhovatele existovat úpadek, navrhovatel musí splňovat podmínky pro povolení oddlužení a nesmí u něj být "neošetřené" závazky z podnikání. Závazek z podnikání není překážkou podání návrhu na povolení oddlužení pokud je k němu souhlas věřitele s oddlužením, nebo pokud jde o zajištěný závazek, nebo byl-li závazek řešen v konkursu a tendo, zjednodušeně, skončil. Právnická osoba podnikající o oddlužení požádat nemůže.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, nedávno jsem viděla dokument o novodobých "Šmejdech". V návaznosti na něj by mne zajímalo, jaké procento z vašich klientů tvoří senioři a kolik v průměru dluží? Jak se oddlužení řeší v jejich případě? Srážkami z důchodu? Děkuji.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Dle našich interních statistik tvoří osoby starší 60ti let 12,2% všech našich klientů. Průměrná výše závazků těchto osoba je cca 520 tis. Kč. Oddlužení se u seniorů řeší podobně jako u pracujících osob, tedy u oddlužení splátkovým kalendářem je příjmem použitelným pro oddlužení důchod pobíraný seniory, případně další příjmy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, mám dluhy z podnikání a je na mne uvalena exekuce. Bohužel je dluh tak vysoký, že v současné době nedosáhnu na oddlužení a navíc neustále roste. Jeden z vašich kolegů mi poradil, že nemá smysl abych splácel exekutorovi malou částku, která nic neřeší. Že prý mám šanci, že když se exekutor 10 let neozve, tak se může exekuce promlčet. Je to pravda? Děkuji za odpověď.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Mám zato, že promlčecí doba u soudem rozhodnutých pohledávek je skutečně 10 let. Nicméně na toto bych nespoléhal, neboť mám zato, že tato lhůta se přerušuje každým úkonem v exekuci. Nacházíte-li se v úpadku, tak by pro Vás částečným řešením mohl být konkurs, po jeho absolvování by Vaše závazky nemusely býti překážkou. Zkuste ještě prověřit tuto variantu.
Čtenářský dotaz
Mám č.i.důchod a hlavní pracovní poměr,bude mi při insolvenci strženo obojí?Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Oba z Vámi uváděných příjmů jsou příjmy, které lze v oddlužení postihnout. Nicméně je třeba si uvědomit, že tyto příjmy budou neprve "sečteny" a následně na tento součet příjmů bude aplikován režim srážek ze mzdy. Vždy Vám tedy zůstane taková nezabavitelná částka, jako by šlo o příjem jeden.
Čtenářský dotaz
Mohu splatit své závazky i dříve než za pět let?Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Ano, v oddlužení můžete své závazky splatit i dříve. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře nastávají i situace, kdy jsou všechny závazky přihlášené do oddlužení splaceny ve 100% a oddlužení tak skončí dříve. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty toto samotné probíhá v řádu měsíců a je ukončeno po rozdělení výtěžku mezi věřitele bez ohledu na to, zda bylo zaplaceno 100% na závazcích či nikoli (ale musí být zalaceno nejméně 30% z hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů).
Čtenářský dotaz
Dobrý den je uvás potřeba záloha ano nebo ne děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Služby naší společnosti jsou skutečně placené. Nicméně máte právo se s podmínkami nezávazně seznámit a rozhodnout se, zda Vám vyhovují či nikoli. Pak následuje podpis smlouvy.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, již jsem před nedávnem jednala o oddlužení u vaší společnosti s p. Sobotkovou. Jsem prý ideální případ na oddl., chybí mi však zaměstnání. Mám ID 1. stupně, to ale nestačí. Skutečně se snažím najít práci, ale marně již 2 měsíce. Čas moc rychle utíká a já mám strach, i když své dluhy chci řešit. Existuje prosím jiný způsob než příjem ze zam.? (může se mi např.někdo zaručit ap.)? Se splátkami po dobu oněch 5 let by vůbec nebyl problém. Děkuji za odpověď.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Zákon umožňuje, aby se jiná osoba, než dlužník, zavázala k poskytování plnění pro dlužníka v oddlužení tak, aby tento dosáhl na oddlužení. Děje se tak prostřednictvím darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. Toto by pro Vás mohlo být řešením. Dovolím si ještě upozornit, že s paní Sobotkovou již delší dobu nespolupracujeme a tato nemá právo jednat jménem naší společnosti.
Čtenářský dotaz
Dobrý den.prosím o radu.Kolik musí být příjem k dluhu asi 1100000,-?Počítá se i částečný inv.důchod?děkuji.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel na základě Vámi poskytnutých informací nejsem schopen stanovit, jak vysoký příjem je pro kalkulaci oddlužení plněním splátkového kalendáře u Vás potřeba. Doporučuji využít kalkulátorů na našich stránkách abivia.cz či insovlence.cz pro hrubou orientaci. Závaznou kalkulaci Vám bezpatně vypracuje i kterýkoli z našich specialistů. Děkuji za pochopení.
Čtenářský dotaz
Byl jsem jednatel společnosti, která skončila v konkurzu. Dluhy soud přenesl na mou osobu. 5 exekucí Jsem na ÚP rok před důchodem. Dluh je cca 5 mil. Kč. Nesplatitelný. Lze to vyřešit konkurzem na fiziskou osobu s R.Č.? Přišel bych o zbylý majetek a byl bych čistý? Jak s děděním dluhů?
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Konkurs by ve Vašem případě vedl s největší pravděpodobností k prodeji Vašeho majetku a částečnému uspokojení Vašich závazků. Zdali by toto bylo dostatečné pro to, abyste následně mohl použít institut oddlužení, to bohužel nedokáži nyní stanovit. Dluhy se samozřejmě dědí v rámci dědictví. Toto lze odmítnout jedině jako celek.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, je možné podat oddlužení, pokud jsem na rodičovské dovolené a již mám na sobě exekuci? Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Ano, je to možné. Samozřejmě je nutno se vypořádat s požadavkem na dostatečnost Vašich příjmů pro kalkulaci pro povolení oddlužení.
Čtenářský dotaz
dobry den...chtela jsem se zeptat jestli jde oddluzeni i kdyz pobiram rodicovsky prispevek a sirotci.dekuji za odpoved
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Ano, je to možné. Je třeba ale zjistit, zda jsou vaše příjmy dostatečné pro povolení oddlužení. A pokud ne, tak zkusti tuto okolnost vyřešit. Řešením by mohla být darovací smlouva či smlouva o důchodu od jiné osoby,
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Zpožděny věřitel. Po splacení 22 měsíce splátkového kalendáře, soud přihlásil zpožděnou pohledávku. Důvod, že tento dluh byl na IČ a při věřitel nemohl mně najit v insolvenčním přestřiku. Požádal Ministerstvo justice o vysvětleni ohledně vyhledáváni v insolvenčním rejstříku. Ministerstvo odpovědělo, že najit dlužníka dle příjmení, adresy, nebo jenom příjmení (mam zvláštní příjmení) vyhledavači systém, vyhledává. Podal jsem ten dopis a jiné vysvětlení soudu. Například to, že věřitel 22 měsíce tento dluh nevyžadoval, ačkoliv věděl adresu, ale soud zpožděnou pohledávku stejně přihlásil. Fakticky zpožděnou pohledávku jsem uvedl v podaní insolvenčního návrhu, před schválení oddlužení, jen věřitel Česka spořitelna a.s. tento dluh prodala někomu. Fakticky jedna se o několikrát předprodaný dluh, kteří sledovat nemohl. Přihlášením zpožděné pohledávky, navýšil splátkový kalendář tak, že neumožňuje mne splacení. Jak mam postupovat v takovém případě? Děkuji.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Postup insolvenčního soudu mi nepřipada úplně standardní. Doporučuji se proti rozhodnutí soudu odvolat, jeli to možné a máte-li pochyby o jeho postupu. K přesnější odpovědi bych potřeboval znát detail Vašeho případu. Děkuji za pochopení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den.Již jsem v insolvenčním řízení u krajského soudu.Mohou mi mí věřitelé dál spoplatnovat své pohledávky aniž by se již hlásili do vymáhání své pohledávky jak už jim to nařizuje oznámení od krajského soudu.A mohou se se mnou domlouvat a nutit mě výhružkam exekucí a soudním řízením.během této doby abych jim platil jakou koliv částku splátkově každý měsíc aniž by o jaké koliv měsíční splátce rozhodl soud ,potažmo insolvenční správce.? Neporošují tím věřitelé nějaký zákon.?Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Po zahájení insolvenčního řízení je Vaší povinností zdržet se jakéhokoi jednání, kterým byste některého z Vašich věřitelů zvýhodnil. Vaši věřitelé musejí podstoupit režim insolvenčního zákona, aby své pohledávky za Vámi mohli alespoň částečně uspokojit, a nemají právo po Vás chtít jakékoli plnění jinak než postupy stanovenými v insovlenčním zákoně. Bohužel praxe je často jiná a věřitelé se snaží naposlední chvíli často i jakkoli dosáhnout toho, aby jim dlužník, který je již v insovlenčním řízení, něčeho zaplatil. Toto je obecně známý nešvar.
Čtenářský dotaz
Dobrý den.Mám dluh ve výši cca 600 000 plat 16000 splátky 16000.Mám šanci na oddlužení
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel bez znalosti počtu vyživovaných osoba a struktuře Vašich závazků, které jsou zajištěné a které ne, nejsem schopen provést ani hrubou kalkulaci. Děkuji za pochopení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den měl bych na Vás dotaz zda jde vyhlásit a jít do osobního bankrotu i když nemám veškeré podklady o exekucích k mé osobě.Jelikož netuším kdo a kolik si na moje odcizené občanské průkazy v Předem moc děkuji za odpověď Vymazal Pavel(moc mi na oddlužení záleží protože je to už docela psychicky neúnosné,když vám každý druhý den chodí dopisy od exekutorů o nařízené exekuci a ani nevíte za co)
JUDr. David Vozák
Dobrý den. K získání informacích o Vašich exekucích lze od počátku tohoto roku využít exekuční rejstřík, v němž jsou vedeny všechny exekuce vůči Vám. Přístup je sice zpoplatněn, ale můžete si o výpis zažádat na kterémkoli exekutorském úřadu. Starší exekuce pak lze zjistit na Vašem omístně příslušném okresním soudu. Zde Vám taktéž dají přehled o Vašich exekucích. Tím byste mohl dosáhnout požadovaného.
Čtenářský dotaz
Dobrý den,manžel podnikal a ukončil podnikání s hodně vysokým schodkem a tudíž víc jak jednou desítkou exekucí.Má minimální plat a proto se moc o oddlužení nezajímá.Ale mě z platu strhávají jeho exekuce.Nežijeme spolu a i za dobu jeho podnikání jsme více méně žili odděleně.Moje finanční situace se o dost zhoršila a proto jsem se snažila o oddlužení i s jeho účastí.Jenže příjmy nestačí a žádného přistupitele nemáme.Můžu se nějakým způsobem aspoň já zbavit těchto exekucí,které nesouvisí s chodem domácnosti a já jsem v té době pracovala.Nemám majetek,byl zabaven,bydliště na OU.Děkuji za případnou odpověď
JUDr. David Vozák
Dobrý den. U manželů je možné podat návrh na povolení oddlužení každým z manželů samostatně. Samozřejmě by bylo vhodnější, aby se Vám podařilo dosáhnout na společné podání manželů, nicméně Vaši situaci by mohlo vyřešit i Vaše samostatné podání návrhu na povolení oddlužení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den , chtěla jsem se zeptat ,jak je to s pomocí oddlužení ,když pobírám soc. podporu .Děkuji za odpověď
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel pokud máte jen příjem ve formě dávek sociální podpory, nebude jej možno použít pro oddlužení nebo bude nedostatečný. Je tedy ve Vašem případě vysoké riziko, že oddlužení Vám nebude povoleno. Nicméně i v těchto krajních případech stále existuje možnost navýšení příjmů formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu. Bylo by tedy vhodné prověřit, zda by Vaše situace šla vyřešit touto cestou.
Čtenářský dotaz
Dobry den chci se zeptat co je potrebe udelat pro od odluzeni dekuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Požádat o pomoc odborníka, pokud nejste schopen připravit si návrh na povolení oddlužení sám. A samozřejmě splnit podmínky pro povolení oddlužení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jsem v exekuci, žádám o odlužení. Podle propočtů celý dluh splatím. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli musím rušit živnostnenský list, který mám jakoby vedlejší poměr, není hlavní zdroj příjmů. Jsem zaměstnán u firmy. Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Živnostenský list rušit nemusíte. Nicméně příjmy ze živnostienského podnikání byste měl zahrnou mezi příjmy pro oddlužení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den prosím o radu.Jsem OSVĆ,mám problém yv podnikání/ dluhy/ a je na mě uvalena exekuce.Co mám dělat?Také mi byl omezen přístup k firemnímu účtu na kterém mám prostředky ze kterých platím provoz malé ubytovny. Na firemní konto chodí příspěvek na živobytí klietů,kteří jsou na vozíku.Tyto příspěvky jdou s účtu úřadu práce takže jim je nemohu vzhledem k omezení přístupu vyplatit.Domnívám se že omezení přístupu je nesprávné,protože mě neumožňuje podnikat a za co mají žít lidi,kterým jsou tím pádem zadržovány jejich peníze.U exeturského úřadu jsem podal námitku ale zůstalo vše zatím bez odezvy,taktéž jsem kontaktoval ombudsmana i exekutorskou komoru ale zatí bez výsledku.Proto prosím o radu jak postupovat.DĚKUJI
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Doporučuji exekutorovi jednoznačně stanovit a doložit, které příjmy jsou Vaše, a které nikoli. Tyto by Vám měl uvolnit, protože se nejedná o Váš majetek. Dále doporučuji zajistit, aby dávky byly zasílány přímo osobám, které je mají pobírat, nebo jejich zákonným zástupcům, a to co nejdříve. Dále mám zato, že jste vyčerpal seznam možností, jak se lze exekuci formou obstavení účtu bránit.
Čtenářský dotaz
Dobrý den,jakou mám prosím šanci při oddlužení když mám mimo jiné na OSSZ splátkový kalendář? Děkuji
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel nevím, co myslíte splátkovým kalendářem na OSSZ, a ani tak nedokáži bez dalších infromací na Váš dotaz dostatečně určitě odpovědět. Ke kalkulacím oddlužení můžete použít kalkulátory na našich webových stránkách abivia.cz či insolvence.cz, přesnou kalkulaci Vám pak dokáže poskytnout kterýkoli z našich specialsitů. Děkuji za pochopení.
Čtenářský dotaz
Dobrý den mela bych na Vás dotaz ohledně osobního bankrotu.V současné dobe bydlím v UL a trvalý pobyt mám v Praze na úřadě.A dotaz zní,jestli tedy požádám o osobní bankrot musím to pak odvést na soud do Prahy a nebo to mohu podat tady v UL?A ještě ,mam jeden velký dluh a pak malý a ten činí pouze 500 kč budu splňovat podmínky osobního bankrotu dvou věřitelů?Předem děkuji za odpověd
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Místně příslušným je k Vašemu podání soud dle místa, kde se zdržujete, nikoli dle trvalého pobytu. Lze tedy ve Vašem případě podat návrh ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Větší komplikací by mohla být nedostatečná pluralita věřitelů, skutečně pokud máte pouze dva věřitele a u jednoho závazek jen 500 Kč, lze oprávněně pochabovat, zda se v úpadku nacházíte či nikoli. Oddlužení by pak nebylo možno aplikovat.
Čtenářský dotaz
Nechci se na nic ptát , ale chci informovat lidi o zacházení s klienty v Brně v abivii. Byli jsme na informativní schůzce, když nám bylo řečeno , že za jejich služby zaplatíme 25tis. Kč , hledali sme jiné možnosti jak se z dluhu dostat. šli jsme do občansko právní poradny, tam nám řekli úplně něco jiného než pán v abivii, a problém jsem vyřešili jinak a zdarma. Pak nám pán z abivie vypisoval sms , docela nevhodné a nebylo jich málo. Lidi běžte jinam!!
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel neznám podrobnosti Vašeho případu, nicméně pokud máte pochybnosti o tom, zda naši specialisté postupují v souladu s pravidly dobrého chování, doporučuji kontaktovat přímo centrálu naší spoelčnsoti a celou situaci řešit takto. Dovolím si pouze poznámku, že Vámi uváděná cena je vysoce nad cenami obvyklými za poskytnutí našich služeb. Samozřejěm každý klient má možnost volby, zda využije naše služby či nikoli, pravdou ale zůstává, že naše služby jsou dle našich zkušeností daleko širší, než služby neziskových subjektů. Stejně tak i úspěšnost.
Čtenářský dotaz
Dobrý den. Prosím, myslíte, že někdy nastane doba, že by se v českém případně evropském právu více zdůrazňovalo riziko věřitele? Já jen, že v anglosaském systému projít osobním bankrotem je výrazně jednodušší než v evropském. A myslím, že je to tak správně. člověk s nesplatitelnými a neřešitelnými dluhy není pro společnost přínosem. Když lze jeho dluhy vyřešit na riziko věřitele za splňení určitých podmínek, lze očekávat, že bude ekonomickým přínosem.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Bohužel jsem plně nepochopil Váš dotaz. Mám ale zato, že i v našem právním řádu se postupně budou podmínky pro oddlužení zmírňovat a to zejména s ohledem na to, že ekonomicky nefungující dlužník je pro společnost daleko větší přítěží, než riziko ztráty solventnosti u věřitelských subjektů. Nicméně je třeba pamatovat i na postavení věřitelů a podobné změny vždy s nimi pokud možnost předema důkladně konzultovat a diskutovat.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, půjčil jsem si od s.osoby a splatnost se blíží, hrozí že se ocitneme na ulici 5člená rodina. S. osoba získá dům za 2.500.000,kč , ale hodnota je 4.600.000,-kč,nám nezůstane ani na pronájem bytu. Prosím je naděje?
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Mám zato, že nadějě je vždy. Spíše je třeba se ale orientovat na to, zda jsou pro Vás nějaká vhodná řešení. A oddlužení dle insovlenčního zákona by jimi mohlo být. Zkuste tedy prověřit, zda není i řešením pro Vás.
Čtenářský dotaz
Dobry den, zmena insolvencniho zakona umoznila oddluzeni take pro podnikatele. Jak se v takovem pripade resi zavazky vuci prednostnim veritelum (napr. CSSZ, Financni urad). Je treba je splatit v plne vysi, nebo je mozno je splacet pomoci splatkoveho kalendare ve stejne vysi jako u ostatnich zavazku? Dekuji.
JUDr. David Vozák
Dobrý den. V oddlužení (a každém insolvenčním řízení) se závazky nerozlišují dle toho, zda jsou přednostní či nikoli. Zvláštní postavení mají jen tzv. zajištěné pohledávky zajištěných věřitelů. Ostatní pohledávky jsou zpravidla postaveny na stejnou úrověň a řešeny společně dle standardních pravidel bez přednostního postavení kterékoli z nich.
Čtenářský dotaz
Je naprosto běžné , že tzv. oddlužovací firmy pošlou žadatele ať si půjčí peníze na jejich služby s tím, že je nebudou muset vracet. Není to podvod? dík
JUDr. David Vozák
Dobrý den. Ano, ve Vámi popisované situaci lze spatřovat rysy podvodného jednání či nepoctivého záměru. obojí je jednoznačnou překážkou povolení oddlužení. Zcela jistě je takovýto postup oddlužovacích firem známkou toho, že se nejedná o seriózní subjekt. Doproučuji proto věnovat zvýšenou pozornost získáním referencí o takovémto subjektu.
Související