Firmy po celém světě očekávají růst a plánují letos nabírat nové zaměstnance. Téměř dvě třetiny z nich se však obávají, že nebudou schopny najít na vypsané pozice kandidáty s odpovídající kvalifikací. Ani absolventi podle českých generálních ředitelů neodpovídají potřebám trhu. Vyplývá to z globálního průzkumu společnosti PwC mezi více než 1300 generálními řediteli firem z 68 zemí.

Nedostatek potřebných odborníků hrozí zejména ve strojírenství a v oblasti technologií. „Čeští generální ředitelé se nedostatku kvalitních lidí v takové míře zatím neobávají. Dlouhodobé podcenění této oblasti však může ohrozit jejich schopnost požadované talenty v budoucnu vychovat nebo získat,“ říká Daniel Soukup, odborník na řízení lidských zdrojů, PwC Česká republika.

Globální pracovník

Otázka získání vhodného zaměstnance se v dnešní globální ekonomice neomezuje pouze na národní trhy. Trend globální migrace zaměstnanců bude navíc nadále sílit. „Již nyní pozorujeme, že firmy z rychle rostoucích asijských ekonomik loví talentované zaměstnance po celém světě, včetně Česka. Zejména mladí odborníci již dnes nemají problém vydat se za kariérou na druhou stranu světa,“ doplňuje Soukup.

Důkazem globálního trhu práce jsou v českém prostředí technologické firmy, které zaměstnávají řadu zahraničních odborníků. Postupně ubývá talentovaných lidí na rozvíjejících se trzích a rostou náklady jejich práce. To vede řadu nadnárodních korporací k hledání nových talentů na nových trzích.

Mnoho nadnárodních korporací již vyčerpalo své zdroje nadaných pracovníků z Číny nebo Indie. Ti totiž začínají upřednostňovat domácí zaměstnavatele před západní konkurencí. Firmy proto rozšířily oblast hledání talentů i na Indonésii, Vietnam a Filipíny.

Firmy se nesmí omezovat pouze na hledání nové pracovní síly, ale měly by usilovat i o rozvoj svých stávajících zaměstnanců. „Společnosti nyní vyhledávají kandidáty s mnohem širším spektrem znalostí a dovedností než v minulosti,“ říká Michael Rendell, globální vedoucí poradenských služeb PwC pro lidské zdroje. Znalosti a dovednosti ovšem mohou načerpat i stávající zaměstnanci prostřednictvím školení či jiných forem dovzdělávání.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Neznalý absolvent

„Většina českých generálních ředitelů pochybuje o tom, že znalosti absolventů odpovídají současným potřebám trhu práce. Téměř polovina ředitelů proto uvedla, že by jejich firmy chtěly mít možnost ovlivnit profil absolventů, kteří se mají stát jejich budoucími zaměstnanci,“ dodává Daniel Soukup.

Ředitelé firem po celém světě by tak uvítali, kdyby se vlády zasadily o zmenšení mezery mezi kvalifikací zaměstnanců a potřebami trhu práce. Tři z pěti dotázaných uvedli, že rozvoj kvalifikace pracovní síly by měl být jednou z hlavních priorit vlády.

Největší nárůsty v počtu zaměstnanců plánují během následujícího roku společnosti z Blízkého východu (71 procent firem), jihovýchodní Asie (54 procent) a Číny (53 procent). Z pohledu odvětví dojde k nejvyšším nárůstům v podnikatelských službách (51 procent), pojišťovnictví (49 procent) a technologiích (46 procent).

Související