Neotáčejte se zády problémům, které vznikají mezi kolegy na pracovišti. Ne vždy si kolegové rozumí po lidské stránce, nebo se zrovna sešli v nepříjemné pracovní situaci. Vždy je ale třeba si zachovat rovný přístup, respekt a vyvarovat se agresi. Neshody je nutné včas řešit, strkat před nimi hlavu do písku nelze, samy se totiž nevyřeší. Poradíme, jak je možné pracovní vztahy elegantně narovnat.

Propouštění

Organizační změny, "zeštíhlování" firmy, změna majitele, neplnění povinností zaměstnanců Důvodů propuštění je vícero a vždycky je to stresující zážitek (většinou) pro obě strany. Někdy propouštění provází pláč, leckdy výhružky, občas musí zasáhnout i ochranka. Když je manažer dobře připravený, k pohovoru si vezme i personalistu, mohou odcházejícímu pracovníkovi nabídnout rozumné odstupné či různá řešení v rámci outplacementu, je vše rozhodně jednodušší. Vyplatí se nepodcenit přípravu, jednat s pochopením pro druhou stranu a nejlépe za přítomnosti další osoby. Někdy jenom pro pocit podpory, někdy i jako svědka rozhovoru.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

Nadřízený versus podřízený

Možná jste si s nadřízeným nesedli a nerozumíte si. Nebo se váš kamarád stal vaším nadřízeným a najednou vám zadává úkoly a velí a pryč je kamarádství. A mnoho jiných nebo. Vztah nadřízený-podřízený má být založen na vzájemném respektu, vyjasněných kompetencích a komunikaci srozumitelné pro obě strany. Nadřízený potřebuje umět delegovat svým podřízeným a oni potřebují mít jasno, co a proč dělají. Manažer by měl za svými lidmi stát a podporovat je a oni zase nenechat šéfa "ve štychu". Zodpovědnost je tu jako v manželství – oboustranná.

Agrese

Agresivita je často projev strachu či nejistoty. Saháme k ní, když jsme v úzkých a běžné způsoby jednání nám selhaly. Pravda, jsou lidé, kteří jsou bytostně agresivní, ale většinou jde o aktuální, časově omezenou reakci na nezvládnutý podnět. Co použít vůči agresivnímu jedinci? Podle možností a intenzity agrese: omluvu, vysvětlování, překvapivé jednání, odchod, vstup třetí osoby, rovněž agresi, avšak tady opatrně, může být nebezpečné, dále upozornit na důsledky agresivního chování a použít třeba frázi: "nebudu s vámi jednat, když na mě mluvíte tímto tónem", nebo časový posun a navrhnout: "sejdeme se jindy".

Kolega versus kolega

Láska, mimomanželské vztahy, manipulace, upozorňování na chyby druhých, kariérismus, vzájemná pomoc - ty zdravé zaslouží obdiv, ty nezdravé řešení. Kvalitní teambuilding dokáže pozitivně ovlivnit vztahy v týmu, stejně tak například týmový koučink, rituály jako kuželky, karaoke, slavení narozenin, pracovní snídaně týmu nebo porady s koláčem nebo manažerské pohovory. Když se lidé znají jenom z intranetu, dokáže je stmelit třeba společný seminář, někdy rotace nebo stáž na jiné pobočce postačí k uvědomění si, že to u nás vlastně je docela super.

Zpětná vazba

Pracovat se zpětnou vazbou dokáže jeden člověk z deseti. Často ji vnímáme jako kritiku a bereme si ji osobně. A často ji také velmi osobně vyjadřujeme, takže ten druhý se spíše naštve, místo aby si z ní vzal to dobré. Zpětná vazba má jít proti věci třeba výkonu, projevu, situaci, nikdy ne proti člověku. Má být konstruktivní a věcná, nikoliv zraňující a osobní. A záleží i na formulaci, kterou člověk použije. "Nevadí mi, co řekl, ale jak to řekl!" tady platí dvojnásob.

Osobní zvyky

Jsou lidé, kteří velmi nahlas telefonují, jiní mají mimořádné nároky na prostor a "roztahují se" se svými věcmi po širokém okolí, někdo nelibě voní svým kolegům třeba přehnaným množstvím parfému nebo naopak jeho naprostým nedostatkem, někoho zlobí kolegův návyk stále větrat. Jsme s kolegy více než osm hodin denně a je tedy mnoho příležitostí nechat se vytočit jeho nebo jejími zvyky. Rozdíly v chování či návycích je třeba komunikovat přímo, ať se sporná situace vyřeší. Když to nepomůže, požádat o spoluřešení manažera, ombudsmana nebo HR oddělení, supervizora nebo konzultanta – hlavně nestrkat hlavu do písku, že se nic neděje. Frustrace ze zátěžové situace tím naopak narůstá a vzájemnou spolupráci jenom ztěžuje.

 

Související