Rakovina a jiná vážná dlouhodobá onemocnění nepředstavují jen obrovskou psychickou a fyzickou zátěž, ale i zátěž finanční. Rodinám, které se kvůli podobné situaci ocitly v peněžní tísni, se snaží pomáhat nadační fond Dobrý anděl.

Ten založili na podzim roku 2011 podnikatelé Petr Sýkora a Jan Černý. Počáteční vklad 25 milionů korun pocházel z prodeje jejich firmy Papirius, právě z těchto peněz je do současné doby financován provoz celé nadace. Příspěvky dárců – Dobrých andělů – jsou posílány výhradně rodinám. Tento stav ale není dlouhodobě udržitelný.

Jít příkladem

"Já a Honza jsme si dali stranou 25 milionů korun, z kterých postupně čerpáme. Doposud je proinvestováno zhruba šestnáct milionů. Odhaduji, že peníze dojdou v průběhu příštího roku, nejspíše v jeho druhé polovině," nastiňuje Petr Sýkora. Z toho důvodu začal nadační fond během loňského léta hledat nové finanční partnery, aby bylo po vyčerpání vkladu financování provozních nákladů zajištěno. Zakladatel pevně věří, že se to podaří. 

"Investovali jsme do projektu čas, energii, zkušenosti a peníze. A podařilo se nám ho opravdu zrealizovat. Myslíme si, že něco takového přece musí inspirovat další lidi, a to nejen podnikatele či manažery. Inspirovat je k tomu, aby se k nám připojili a pomohli nést finanční zátěž," popisuje Sýkora.

Právě ona inspirace dalších lidí je jedním z mnoha důvodů, proč se zakladatel Dobrého anděla do celé věci pouštěl. "Chtěl bych v Česku napomoci k obnově tradice mecenášství. Nejsme rozhodně jediní podnikatelé, kteří zde vedou neziskové projekty, to ani zdaleka, ale přál bych si, aby mecenášství vzkvétalo intenzivněji. V tuzemsku jsou až desetitisíce lidí, kteří mají podobné nebo i lepší finanční možnosti než my dva s Honzou Černým, bylo by skvělé, aby i oni sami začali zakládat dobročinné projekty a věnovat se jim," vysvětluje vážně podnikatel.

Jedním z finančních partnerů projektu je například Taťána le Moigne, country director Googlu v České a Slovenské republice. Podle jejích vlastních slov ji na projektu zaujalo především profesionální vedení a transparentnost. "Po revoluci začalo vznikat mnoho projektů, které měly ambici pomoci. Dobrý anděl byl ale z několika hledisek výjimečný. Za prvé je Petr profesionální lídr, a od začátku měl tak projekt skutečnou strategii a kvalitní tým. Za druhé je financování oddělené od darů, takže všechny vybrané peníze jdou jen rodinám. Dobré je i to, že nadační fond využívá moderních technologií a internetu, aby komunikoval se všemi, kteří se do něj zapojují. Každou chvíli aktualizují statistiky i informace. To vše je důležité k dalšímu růstu," uvádí le Moigne.

A Dobrý anděl skutečně roste. Od svého založení rozdělil téměř 147 milionů korun, které šly více než 1600 rodinám. Jen za leden 2015 se vybralo skoro osm milionů. Celkový počet dárců – Dobrých andělů  činí 38 377, spolu s nimi nadačnímu fondu pomáhá 991 lékařů a sociálních pracovníků – ti se angažují ve výběru rodin. "Mezi Dobré anděle se postupně přidávají i původní příjemci pomoci, což hezky uzavírá celý kruh," usmívá se Sýkora.

Dávat a brát 

Jedním takovým "andělem" je i paní Michaela Kavková. Zdravotní problémy jejího tehdy čtyřletého syna Patrika začaly v únoru 2012. Bolely ho kosti, měl zvýšenou teplotu. Trvalo čtyři měsíce, než se lékaři dopracovali ke správné diagnóze - ta zněla akutní lymfoblastická leukemie. Doktoři okamžitě začali s chemoterapií. Pro jeho matku, která se kromě syna sama starala ještě o sedmiletou dceru, to znamenalo téměř okamžitě přestat chodit do práce. Což se pochopitelně odrazilo na její finanční situaci.

"Žádala jsem příspěvek od státu, jenže než se státní instituce rozhodnou, zda dát dítěti nějaký stupeň invalidity, tak to trvá zhruba čtyři až pět měsíců. Takže rodina je pět měsíců bez příjmů. Rychlá pomoc ze strany státu neexistuje," popisuje Kavková. Ženě naštěstí v nemocnici doporučili právě Dobrého anděla, ke kterému podala v červenci 2012 přihlášku. Na začátku srpna už jí začaly chodit peníze.

"Rodina má nárok na podporu po celou dobu léčby, Dobrý anděl dokonce pomáhá i dva roky po skončení. Je to z toho důvodu, že se často ještě čeká, zda se nemoc nevrátí, finanční situace rodiny nebývá nejlepší, dítě může mít i problémy s imunitou a být často nemocné a podobně," dodává Kavková.

Nadační fond vyhodnocuje přihlášky po konzultaci s lékaři, kteří musí dát rodině potvrzení. To se obnovuje vždy po půl roce. Každý příjemce pak dostává měsíčně stejnou výši příspěvku – za leden 2015 například 4759 korun. "Nijak nevyhodnocujeme, na co konkrétně daná rodina peníze využívá. I kdyby si za část peněz maminka například koupila něco hezkého na sebe, a to jí dodalo energii dál bojovat, tak to považuji za prospěšné," dodává Sýkora. 

Související