Vystupuje jako spolehlivý partner v situacích, kdy jde skutečně o čas. Koordinační systém GINA vyvinutý studentským trojlístkem nasazují do svých vozů složky českého integrovaného záchranného systému, kterým se díky němu snížil dojezdový čas u třetiny výjezdů. Své uplatnění nachází při misích OSN. Napomáhá i při pátracích akcích a živelních pohromách.

Boris Procházka (29)

V roce 2010 promoval na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V témže roce založil společně se dvěma spolužáky společnost GINA Software. Jeho cílem je dodávat integrovaným záchranným složkám technologie, které pomáhají při záchraně lidských životů.

Snaží se obklopovat lidmi s podobnou vizí a při budování společnosti spoléhá na týmovou práci. Ve svém volném čase nejraději sportuje nebo se potuluje po hasičské stanici.

V Česku se systému podařilo prorazit, teď míří za hranice. "Chceme, aby se k nám záchranné složky ze sousedních zemí jezdily dívat jako na příklad dobré praxe," říká Boris Procházka, jeden ze spoluzakladatelů společnosti GINA Software.

Raketový start

Psal se rok 2009, kdy Zbyněk Poulíček, student pátého ročníku Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, začal uvažovat nad tématem své diplomové práce. Původně chtěl naprogramovat mapový software, který by našel své využití v cestovním ruchu. Od původního záměru se ale odklonil, když se přihlásil společně se dvěma spolužáky - Borisem Procházkou a Petrou (Bačíkovou) Černou - do soutěže Imagine Cup. Ta nabádá studenty, aby za pomoci moderních technologií přišli s praktickými řešeními globálních problémů.

Původní myšlenka tak dostala nový kabát v podobě mapového softwaru umožňujícího navigaci a komunikaci mezi týmy v terénu. Praktické využití se nabízelo v situacích, kdy je třeba taktického plánování, mapování a koordinace více složek a komunikace mezi nimi v reálném čase.

V národním kole soutěže slavila GINA úspěch, v mezinárodním kole se jí sice nepodařilo probojovat do osmifinále, ale ještě v roce 2010 si v ostrém provozu systém otestovala humanitární organizace Hand for Help, která zasahovala při likvidaci ničivých následků zemětřesení na Haiti. Následovalo pozvání do stanice BBC a pochvalná zmínka od technologického guru Billa Gatese.

"Nasazení systému na Haiti bylo jednodušší, než jsme si představovali. Stačila k tomu jedna schůzka s koordinátorem záchranné mise Jaromírem Dolanským, kterému jsme představili, co všechno náš systém umí. Trefili jsme se do jeho potřeby. Prostě jsme byli ve správný čas na správném místě," vzpomíná Procházka.

Gina prakticky povýšila taktickou koordinaci nad papírovou mapou do digitální podoby. Software funguje na principu sdílené digitální mapy, do které je možné zaznamenávat různé poznámky v reálném čase. V případě záchranných jednotek na Haiti to byly informace o poloze a počtu zavalených obětí, do mapy se značily i zdroje pitné vody, místa dostupné lékařské péče či nebezpečné zóny. Rozhodování koordinátora mise pak bylo rychlejší a přesnější. Systém se osvědčil natolik, že byl na Haiti použit i při následném mapování situace šířící se cholery.

Každodenním pomocníkem

Na podzim roku 2010 se z projektu trojice nadaných studentů stává začínající technologická firma. Do jejího založení vkládají členové vyjma svého času a energie i přibližně 500 tisíc korun a zároveň si kladou za cíl nalézt pro systém i civilnější využití než jen v případě živelních pohrom.

O společnosti GINA

GINA Software, s.r.o., byla založena na podzim roku 2010 třemi studenty Fakulty informačních technologií na VUT v Brně. Trojice zdatných programátorů vyvinula systém, který pracuje na principu sdílené digitální mapy. Jeho využití usnadňuje koordinaci zapojených složek v čase i prostoru.

Řešení bylo nasazeno při záchranných akcích po živelních katastrofách na Haiti (2010), v Japonsku (2011) a dalších zemích. Denně ho využívají záchranné sbory hasičů a zdravotníků v několika krajích. GINA asistuje i při pátracích akcích nebo při mapování povodňové situace.

Za čtyři roky existence se tým spolupracovníků rozrostl o 25 specialistů. Obrat v roce 2013 byl na úrovni 15 milionů korun, v letošním roce se pohybuje na úrovni 1 milionu eur. Poté co se firma prosadila na českém trhu, zvažuje své působení i za hranicemi. Mapuje situaci v Polsku a Rakousku. 

"Řešili jsme přímo filozofickou otázku, zda byla dřív slepice nebo vejce. Chtěli jsme sice proniknout do segmentu záchranných složek, ale tento obor je velmi konzervativní a bez předchozích referencí je téměř nemožné se prosadit. Museli jsme zaujmout alespoň jeden kraj, který by v nás vložil důvěru, systém vyzkoušel a mohl pak o něm podat referenci. Nakonec se nám to podařilo v případě Jihomoravského kraje. Dnes náš systém používají hasičské jednotky ze sedmi krajů a v Jihomoravském kraji se dle něj řídí i výjezdy zdravotnické záchranné služby," říká Procházka.

Hasičům se díky systému zkracují dojezdové časy na místa událostí u třetiny výjezdů. Software je nainstalován na tabletu s připojením k mobilní síti a se zabudovanou GPS, díky které zná dispečink polohu vozu a může komunikovat přímo s posádkou. Zároveň tablet díky nainstalovaným digitálním mapám supluje navigaci a hasiči mohou jeho prostřednictvím pořizovat i obrazový záznam.

"Nasazení komplexního systému ve třiceti výjezdových vozech vyjde kraj přibližně na jeden milion korun. Oproti konkurenci, která navíc nabízí technicky rigidnější řešení, jsme výrazně levnější. Dříve záchranné složky platily za tyto systémy mezi 100 až 150 tisíci na jeden výjezdový vůz. My jim nabízíme kompletní komunikační kanál za třetinu ceny," přibližuje Procházka.

V čele peletonu

Zpočátku podceňovaný hráč v konzervativním oboru se dostává do čela peletonu. Náskok před konkurencí si GINA udržuje díky integraci moderních technologií. "Naše řešení jsme stavěli teprve před čtyřmi lety, a to na principu nejmodernějších technologií. Naši konkurenti, kteří jsou na trhu podstatně déle, nám proto často technologicky nestačí," říká Procházka. Jako další konkurenční výhodu spatřuje zapojení spolupracovníků přímo v terénu: "Nasloucháme potřebám zákazníka, systém jim přizpůsobujeme na míru a dokážeme nápady a vize relativně rychle realizovat."

GINA je ve své podstatě platforma, která se za pomoci zapojení specialistů z jednotlivých oborů mění v komplexní řešení naprogramované a nakonfigurované tak, aby vyhovovalo všem požadavkům klienta. Jinak funguje systém integrovaný v záchranných vozech, jinak zase verze používaná OSN. Odlišné potřeby zase musí systém splňovat při mapování povodňové situace, při ochraně delegátů a dalších.

Sloupek partnera

Partnerem příběhů úspěšných českých podnikatelů je Microsoft.

GINA je skvělým příkladem toho, jak díky cloudu může dnes s dobrým nápadem uspět opravdu kdokoli. Původně studentský nápad, který vyhrál v českém kole soutěže Imagine Cup pořadáné Microsoftem, se během pár let stal zavedenou malou firmou schopnou působit doslova kdekoli na světě. Díky Azure se nemusí ve svých rozvojových aktivitách nijak omezovat - mají vždy tolik výpočetní kapacity, kolik zrovna potřebují. Navíc dokážou v každé zemi zajistit zákazníkům stejnou kvalitu servisu a stejný přístup, protože nejsou závislí na lokální infrastruktuře. Obor záchranných složek je nadto extrémně náročný na spolehlivost a dostupnost, bez ohledu na aktuální vytížení či jiné faktory. Cloudová platforma je v takových případech ideální řešení.

Martin Hruška, manažer pro malé a střední firmy, Microsoft 

K tomu, aby GINA dostála všem požadavkům klienta, musí hrát "programátorský" prim. "Pro byznys sféru považujeme za nejlepší programovací jazyky a nástroje Microsoftu. Výhoda konkurenčních technologií je možná v ceně, ale ty vám nezajistí tak vyspělou klientskou podporu. Někdy je pro firmu prostě efektivnější koupit dražší nástroj, ale vědět, že v něm programátor pracuje rychleji a s jistým výsledkem, než mu pořídit nástroj zdarma, na kterém propálí spoustu času jen tím, že se ho bude učit ovládat, a řešení se třeba ani nedobere," vyjmenovává Procházka.

"Navíc vzhledem k tomu, že se naše aktivity do velké míry zaměřily na záchranné složky, které taktéž využívají technologie Microsoftu, je podmínka kompatibility automaticky splněna a nám to usnadňuje další jednání s protistranou," vysvětluje.

U některých produktů GINA používá i cloudovou platformu Microsoft Azure, u které si cení zejména empiricky ověřené vysoké dostupnosti. „Pokud máme zákazníka s menší instalací, který si nemůže dovolit provozovat vlastní server, je pro něj důležité i zabezpečení serverů. Ty od Microsoftu mají certifikaci ISO, která je zárukou nejvyšší kvality zabezpečení," dodává.

Mýty o jedničkách a nulách

Boris Procházka boří veškeré ve společnosti zažité představy o nesmělých obrýlených programátorech, kteří nedohlédnou dále než na vzdálenost svého monitoru. Nezapře svoji komunikační schopnost, je ale i zdatným obchodníkem s jasnou vizí.

"Za rok či dva budeme v Česku technologicky kulminovat. Již dnes jsme považováni za inovátory v oboru a hrajeme technologický prim. Ten největší potenciál však číhá v zahraničí. V následujících pěti letech bychom proto chtěli rozšířit pilotní projekty pro OSN o další mise a naším velkým cílem je, aby se záchranné složky ze sousedních zemí jezdily do Česka inspirovat, jak má integrovaný záchranný systém správně fungovat," říká Procházka.

Inovační proces je v případě GINA kontinuální práce. "Každou chvíli se snažíme pozastavit nad tím, co bychom mohli do systému přenést, aby byl ještě spolehlivější a intuitivnější. V současné chvíli intenzivně řešíme spojení. Nejlevnější variantou je sice telefonní spojení, ale to je v některých situacích nemožné nebo nedostupné. V těchto případech je nutné nasadit satelitní spojení. Řešíme, aby uživatel vůbec nerozlišoval, jestli je spojení navázáno skrze mobilní, nebo satelitní síť. S vyšší propustností mobilních sítí, kdy zařízení pracují na vysokém kanálu LTE, vyvstala i otázka zasílání rovnou živého obrazu z místa události a další," podotýká Procházka.

GINA zahajuje pátý rok svého působení na českém trhu. Ke start-upu ji tak přibližuje už pouze věk zakladatelů a dalších spolupracovníků a s ním související zápal pro společnou věc, který je umocněný i prostředím Jihomoravského inovačního centra, v němž firma sídlí. Zaměstnanci jsou však již standardně zaplaceni, jako by pracovali v jakékoli jiné zavedené technologické firmě.

Z Davida Goliášem

Potenciál firmy není opomíjen ani případnými investory, přesto společnost možnost vstupu venture kapitalisty intenzivně neřeší. "Nabídky sice chodí, ale zatím jsme pro případné zájemce kvůli našemu 'lehkému sprintu' a tomu, že jsme neměli o finance nouzi, nepřipravili kvalitní materiály, na jejichž základě by se mohli rozhodnout," říká Procházka.

Situace by se mohla změnit v průběhu následujícího roku. "Některé z našich projektů mají skutečně zajímavou ziskovost, která by mohla investory oslovit. Z dlouhodobého hlediska se proto kolem sebe rozhlížíme. Nicméně v našich plánech na vstup venture kapitalisty rozhodně nespoléháme, důležitější než raketový vzlet je pro nás to, aby to byla osoba, která s námi bude zcela kompatibilní," uzavírá Procházka.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 0 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

  • Mobilní aplikaci HN
  • Web bez reklam
  • Odemykání obsahu pro přátele
  • On-line archiv od roku 1995
  • a mnoho dalšího...

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.