Podezřelé zahraniční cesty zahrnuté v daních jsou pro finanční úřad jako pro býka červená barva. Speciálně letní období dovolených sledují kontroloři pracovní cesty velmi bedlivě. Daňoví poradci proto varují před vykazováním rodinné dovolené jako pracovní cesty, které je během prázdnin více než rizikové. Skutečné služební cesty v letním období je vhodné doložit o to pečlivěji.

„Pracovní setkání během rodinné dovolené je samozřejmě možné, ale rozhodně k odečtení nákladů na letenky a ubytování na týden u moře nestačí. Takové pokusy jen přitáhnou pozornost kontrolorů. Ani účet za pracovní oběd, který je navíc nedaňovým nákladem, podle mého názoru nestojí za možné komplikace. Jak doložíte, že jste obědvali s obchodním partnerem a ne s manželkou, kterou jste k moři vzali s sebou?“ míní Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. 

V letních měsících je obvyklé, že si podnikatelé „pletou“ rodinné pobyty s obchodními výjezdy. Zatímco několikadenní konference je prokazatelně spojena s prací, výdaje na sedmidenní pobyt u moře s manželkou a dětmi už v daňovém přiznání nikdo neobhájí.

Daňově uznatelné náklady

Benefit k dovolené

Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na dovolenou, a to až do výše 20 tisíc korun ročně

Příspěvky na dovolenou mohou obdržet i zaměstnanci s nimiž má zaměstnavatel uzavřenou dohodou o provedení práce.

„Příspěvek na dovolenou je pro podnikatele nedaňovým nákladem, zaplatí z něj tedy 19 procent daň z příjmů. Na druhou stranu při výplatě mezd musí za zaměstnance odvádět kromě daně i sociální a zdravotní pojištění,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně ze společnosti TaxVision.

Tento benefit je výhodný i pro pracovníka. Pokud by mu zaměstnavatel slíbil 5000 korun odměnu ke mzdě, po zdanění by mu nezbylo ani 3500 Kč, ovšem za zájezd ve stejné hodnotě nic netratí.

 

„V případě, že rodina doprovodí podnikatele na jeho služební cestu, není problém uplatnit v nákladech účtenky za nocleh, cestu, parkovné auta a další výdaje spojené s pracovními povinnostmi podnikatele. Použitelné jsou ovšem pouze účty za tuto jednu osobu, ne celé rodiny. Doklady musí být striktně rozdělené na výdaje související s podnikáním a ty ostatní, které v daních uplatnit nelze,“ popsala Štarmanová možnosti uplatnění nákladů.

Největší chybou, které se podnikatelé při účtování „služebních cest“ dopouštějí, je uplatnění více letenek nebo ubytování pro všechny rodinné příslušníky v nákladech. Přitom pro zkušené kontrolory je podezřelý i samotný fakt, že podnikatel jezdí na zahraniční jednání pouze o prázdninách.

 „Na druhou stranu, když musí podnikatel na dovolené vyřešit pracovní záležitosti a potřebuje připojení k internetu nebo odeslat zásilku kurýrem, to už pracovní výdaje jsou,“ dodává Štarmanová.

Při klasické služební cestě do zahraničí je možné do daňově uznatelných nákladů zahrnout dopravu, ubytování, stravné, kapesné a další výdaje spojené s pracovní činností.

„Vše je třeba mít doloženo účetními doklady, například fakturou za letenky a palubním lístkem. Účet za zájezd s cestovní kanceláří v nákladech bude předmětem prošetření mnohem pravděpodobněji než samostatně koupená letenka a hotel podle standardních firemních postupů,“ uzavírá Štarmanová.

Související