Rozšířenost chytrých telefonů a dalších nositelných zařízení se schopností pracovat s biometrickými údaji spolu s novými regulatorními požadavky EU dané směrnicí PSD2 směřují k tomu, že nazrál čas, aby bylo pro digitální platby biometrické ověřování k dispozici. Směrnice PSD2 si od září 2019 klade za cíl zajistit, aby realizace i přijímání plateb byly bezpečné, jednoduché a pohodlné. Nejdůležitějším faktorem však je zaručení ochrany spotřebitele prostřednictvím dvoustupňového ověření totožnosti, kdy se od uživatele požaduje prokázání jeho totožnosti dvěma ze tří možných způsobů: pomocí něčeho, co zná (např. hesla), něčeho, co má (např. mobilního telefonu, generátoru tokenů apod.), a něčeho, čím je (tedy biometrickým údajem, jako je otisk prstu, sken oční duhovky apod.).

Použití biometrických údajů je bezpečným způsobem, jak platební transakce ověřovat. Biometrické ověřování navíc výrazně zlepšuje celý proces, aniž by přitom docházelo ke snížení bezpečnosti. Použití biometrických údajů je proto vynikající možností, jak splnit legislativní požadavky a zajistit důkladné ověřování totožnosti a současně zlepšit zákaznický prožitek,“ uvedl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

Mastercard je již několik let hnací silou v prosazování technologií biometrického ověřování plateb, kde se zaměřuje na zdokonalování spotřebitelského prožitku současně se zabezpečením plateb realizovaných online i offline. Pro usnadnění adopce této technologie jako nového standardu nabízí společnost Mastercard bankám možnost integrace vlastního řešení nazvaného Mastercard Identity Check Mobile. Jde o cestu, jak mohou banky snadno tuto funkcionalitu doplnit do svých aplikací i bez vlastního vývoje.

Společnost Mastercard tak v této oblasti působí jako průkopník, který se snaží zavést technologii biometrického ověřování do běžného života držitele karet jako standard. „Nyní s nastupující platností směrnice PSD2 se díky tomu může skloubit užitečné s příjemným, z čehož by měli mít užitek držitelé i vydavatelé karet Mastercard. Hlavní výhodu využití biometrie vidíme z pohledu spotřebitele v přirozené formě autentikace, kdy se prokáže svou biometrií, tedy otiskem nebo obličejem, v kombinaci s vlastnictvím mobilního telefonu, který u své banky zaregistroval pro používání bankovní mobilní aplikace,“ doplnil ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Luděk Slouka.

Ze spotřebitelského výzkumu společnosti Mastercard na téma preferovaného způsobu ověřování spotřebitele vychází, že přes 90 procent spotřebitelů dává přednost biometrickému ověření k potvrzení platby ve srovnání s ověřením pomocí hesla. Podle nedávné studie provedené Oxfordskou univerzitou ve spolupráci s Mastercard má 92 procent bankéřů zájem uvést biometrická řešení do praxe. Současně bankéři ve studii uvádějí, že v případech, kde je biometrické ověření totožnosti k dispozici, vykazují spotřebitelé výrazně vyšší tendenci započatý nákup dokončit.

Prosazování biometrických technologií je součástí nového akčního plánu společnosti Mastercard, který má pomoci bankám, obchodníkům a dalším partnerům v potírání podvodů a ve zlepšování spotřebitelského prožitku v současném prostředí digitálních transakcí. Zároveň tento záměr odpovídá regulatorním požadavkům na vysoce zabezpečené ověřování totožnosti spotřebitelů, které stanovuje revidovaná směrnice o platebních službách PSD2.

Pět věcí, které musí spotřebitelé znát o ověřování plateb kartou

Co bude nového pro spotřebitele při placení kartami od září 2019?

Čeští spotřebitelé získají od září 2019 možnost využívat biometrické údaje, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, k ověření své totožnosti při nakupování online s kartami Mastercard. V praxi to znamená, že partneři vydávající platební karty Mastercard budou jako nový standard pro platbu kartou nabízet ověření pomocí biometrických údajů ve svých současných bankovních aplikacích, případně zcela nových aplikacích vyvinutých pro tento účel.

Jak se přesně budou spotřebitelé identifikovat?

Spotřebitelé budou muset prokázat svou totožnost dvěma ze tří možných způsobů: pomocí něčeho, co znají (např. hesla, PIN), něčeho, co mají (např. mobilního telefonu, generátoru tokenů apod.), a něčeho, čím jsou (tedy biometrickým údajem, jako je otisk prstu, sken oční duhovky apod.).

Co to přinese v oblasti zákaznické zkušenosti?

Zákazníkům toto řešení výrazně zjednoduší život. Namísto toho, aby si museli při prokázání své totožnosti pamatovat heslo nebo PIN, budou mít při ověřování plateb na dálku možnost použít otisk svého prstu nebo podobu vlastní tváře. Tím se odstraňuje riziko, že spotřebitel potřebné heslo nebo číselný kód zapomene, i nutnost mít při sobě zařízení navíc (např. čtečku čipových karet).

Co znamená program Mastercard Identity Check Mobile?

Program Mastercard Identity Check Mobile je komplex opatření a služeb zajišťující autentifikaci karetních transakcí při online nákupech. Základním pravidlem je využívání nejmodernější technologie k tomu, aby usnadňoval ověřování, že vaše nákupy jsou skutečně vaše. Jedná se o propracované řešení využívající složitých analýz a detekčních systémů, které jsou pro spotřebitele naprosto neviditelné.

Jak Mastercard Identity Check Mobile funguje?

  1. Spotřebitelé při platbě on-line zadají údaje platební karty.
  2. Od banky obdrží SMS s jednorázovým kódem, nebo push notifikaci. Případně na telefon obdrží upozornění, že je třeba, aby se identifikovali. V tomto případě identifikace proběhne prostřednictvím otisku prstu.
  3. Pro ověření platební transakce spotřebitelé obdrží SMS s kódem, který je třeba zadat do platformy, která je automaticky přesměruje na web obchodníka. V případě ověření otiskem prstu se spotřebitel dotkne prstu senzoru na svém mobilním telefonu.
  4. Banka, která kartu vydala, zkontroluje zadaný kód, nebo ověří otisk prstu. V případě úspěšné identifikace transakci potvrdí.

 

Související