Čím se vaše společnost zabývá? Co je vaším core byznysem?

Mainstream Technologies se od počátku orientuje jakožto technologická společnost na profesionální analýzy a konzultace středně velkým a velkým firmám v oblasti informačních technologií, zaměřené zejména na produkty a služby společnosti Microsoft.

Snažíme se držet trendy, které udávají směr, a stavět na nich zajímavá řešení. To také udržuje naši dynamiku rozvoje, takže v poslední době jsou to zejména cloudová témata, která jsou atraktivní, byť i svět on-premise (uvnitř prostředí zákazníka) je pro nás stále důležitý a dosud tvoří podstatnou část našeho byznysu.

Do cloudové transformace se pouštíme zejména s velkými zákazníky zvučných jmen, se kterými spolupracujeme velmi dlouho, s řadou z nich po celých třináct let, co působíme na trhu. Témata spojená s cloudem nás velmi zajímají a kromě migračních a adopčních projektů se zabýváme také jejich bezpečnostní otázkou.

Ladislav Šolc (42)

se ve světě IT pohybuje od roku 1995.

Několik let působil jako konzultant, následně pracoval ve společnosti Microsoft, kde se specializoval především na oblast IT bezpečnosti. Od roku 2008 je spolumajitelem společnosti Mainstream Technologies, kde působí jako managing partner a věnuje se strategickému směrování, rozvoji nových služeb a také budování týmu kybernetické bezpečnosti.

Ve volném čase pracuje se dřevem, jezdí na kole a je hlavním trenérem reprezentace ČR v přetahování lanem.

Co všechno dokážete pro klienta v cloudových službách zajistit?

S cloudem jsme začínali před několika lety. Tenkrát jsme řešili jednodušší témata spojená s migrací, například přípravu infrastruktury. Byly to doby, kdy někteří zákazníci přijímali cloud až překotně. Tehdy jsme se také poučili z řady scénářů. Když to řeknu ve zkratce, používat správně integrované cloudové technologie je velmi jednoduché a efektivní a podporujete tím svůj byznys, avšak předtím byste si měli ujasnit, jak, proč a na co tyto technologie chcete používat.

V současnosti jsme se v nabídce služeb posunuli od běžných adopčních a konfiguračních služeb k tomu, že dokážeme zákazníkovi pomoci se strategií a cílovým konceptem i scénářem, jak má cloud používat, ale také kde už pro něj není efektivní. Za ta léta, kdy cloudové služby nabízíme, jsme vypracovali vlastní metodiku provozu cloudu a jsme schopni zákazníkovi implementovat governance, tj. řízení jeho používání v souladu s jeho stávajícím IT. Toto zahrnuje všechny oblasti, od obchodních, procesních až po provozní a bezpečnostní. Jde o vysoce odborné poradenství.

Je takový přístup dnes běžný?

Troufnu si tvrdit, že pro oblast velkých zákazníků jsme jedním z mála takových partnerů. Například v případě Office 365, což je cloudová platforma pro spolupráci, realizujeme v České republice jedny z nějvětších projektů vůbec.

Extrémně důležitá je oblast zabezpečení cloudu, zde diskutujeme zcela nové techniky a nástroje, než tomu bylo dosud.

Firmám dále dokážeme pomoci s provozem. Díky zkušenosti z desítek cloudových projektů umíme plně převzít starost o běžné provozní nároky zákazníků. Řada z nich totiž bojuje se stejnými problémy jako my v roli dodavatele. Nemají dostatek lidí, jejich interní IT je přetížené, a i když mají znalosti, nemají čas na inovace.

Držíme se dnešního trendu a dodáváme nejen jednorázové projekty, nýbrž také kontinuální službu, zákazníka jsme schopni provést správným scénářem do cloudu, ale poskytovat mu i některé věci na klíč, tj. cloud-as-a-service v roli cloud service providera.

Jsme schopni mu nabídnout v cloudu výkon na určitou dobu podle jeho potřeby a za jasné peníze. Umožňujeme mu tak reagovat na potřeby jeho byznysu, kdy zákazník často do poslední chvíle neví, co chce, ale potom to potřebuje velmi rychle. Z naší strany jde o vysoce odborné konzultace, poradenství, migrace, nastavení, přípravu prostředí, to vše podporované ve formě managed services, tj. řízenými službami, které jsou dnes jasným trendem.

Dá se říci, že koncept cloudu je definitivně přijat trhem? Liší se preference českých zákazníků od například západní Evropy? Jak je tomu ve světě?

Máme zkušenosti jak z České republiky, tak ze západní Evropy. Vidíme, že uvědomění si nezbytnosti přechodu do cloudu je podstatně dál než u nás. Po dvou až třech letech váhání až odmítání je adopce cloudu na západ o nás výrazně vyšší.

V České republice ještě stále nejsme za bodem zlomu, nicméně cloud už je pozitivním trendem, ukazují to obchodní výsledky společnosti Microsoft ze západní Evropy, za kterými jsme myslím ještě tak rok až dva.

Zajímavé je porovnání Evropa vs. Spojené státy, kde je koncept cloudu naprosto nativní, a největším hráčem na tamním trhu cloudových služeb je Amazon s jeho Web Services (AWS). V Evropě se nabídka neliší, ale dominuje zde Microsoft, který do maximální možné míry garantuje umístění dat na území EU, což je hlavní a každý zdejší zákazník se tohoto tématu dotkne. Na druhou stranu také v Evropě jsou země, které mají vlastní specifika, osobní zkušenost mám například s Německem a Rakouskem. Německo si dokázalo prosadit vybudování vlastního datového centra, ve kterém provozuje služby Microsoftu poskytované společností T-Mobile. Operátor garantuje, že i data státních organizací jsou umístěna přímo v Německu. Naproti tomu Rakousko je velmi konzervativní, v této zemi stále ještě dominují technologie on-premise.

U všech zákazníků dnes diskutujeme rovněž "exit strategii" cloudu, důležitý krok pro přijetí rizik, možností i omezení, jež transformace do cloudových služeb přináší. Společně vyčíslíme případný přechod z jednoho cloudového prostředí do jiného, případně definujeme možnost "cesty zpět". Strategie exitu by měla být nedílnou součástí cílového konceptu cloudu. Pomůže zákazníkovi lépe vysvětlit celé prostředí a ekosystém cloudu a podporuje rozhodnutí vhodného načasování přechodu do cloudu.

Často jde spíše o strategické nastavení podmínek než o technické podrobnosti a parametry. Ty samozřejmě pro porovnání řešení on-premise a cloudového lokálního poskytovatele máme.

Lze cloudem ušetřit?

Ano, ale… spíše než ušetřit je vhodnější říci více vydělat. Ušetření je možné, pokud se změní myšlení zákazníka směrem ke cloudu a digitální transformaci, a to nejen z pohledu byznysu, ale i z pohledu poskytování služeb uvnitř organizace.

Zákazníci, kteří dnes budou v cloudu pracovat jako před deseti lety v konceptu on-premise, utratí více a nic navíc nedostanou. Musí investovat do uvědomění si toho, co vlastně cloud přináší a co musí na své straně splnit, aby tyto služby využil správně. Dojdou k tomu, že zapnout nějaký systém a pět let ho nechat běžet v cloudu není přínosné. Musí dynamicky řídit jeho využívání, protože jednou z ekonomických výhod cloudového řešení jsou platby za spotřebované služby, pay-as-you-go. Pokud pak požadovaný výkon nepotřebujete, můžete jej utlumit a platíte méně.

Na jedné straně je tedy řízení spotřeby, na druhé straně řízení výdajů. Takto je nutné přijímat cloudové služby, takto tuto problematiku konzultujeme se zákazníky a ukazujeme jim, kde by u sebe mohli provést změny, vyměnit některý ze stávajících systémů za cloudový. Jde o společnou diskusi, jak změnit IT, proces a tím poskytnout nové možnosti například pro obchodní činnost zákazníka.

Dá se tedy říci, že daleko snazší cesta k digitální transformaci vede přes cloud?

Ano, jednoznačně. Myslím, že bez cloudu to už ani nejde.

Mohu uvést na příkladu našeho zákazníka, který outsourcoval datové centrum k jednomu z lokálních poskytovatelů, s nímž řešil zásadní procesy pro objednávání výpočetních zdrojů pro jednotlivé projekty. Pokud přišel obchod s požadavkem na servery, výkon, databáze apod., trvalo dva až tři měsíce, než byl požadavek splněn. Pokud by společnost namísto outsourcingu nakoupila vlastní hardware, bylo by to asi podobné.

S přechodem na cloudové služby se vyřízení těchto požadavků zkrátilo na pouhý týden.

I díky přítomné automatizaci, využití typických scénářů pak trvá vytvoření nové služby desítky minut, místo dnů až týdnů.

Jaká bude podle vás další budoucnost cloudových technologií, které nahrazují nasazení IT on-premise? Rýsuje se snad na obzoru něco, co by zase nahradilo cloudové technologie?

To by asi chtělo křišťálovou kouli, ale vrátím se ke své oblíbené analytické společnosti Gartner. Když se u nich podíváte zpět do minulosti, zjistíte, že v predikcích má docela zajímavou úspěšnost. Ohledně cloudu dnes její výzkumníci říkají, že se prosadí hybridní model public-public. Zákazník tak nebude závislý pouze na jednom poskytovateli, vybuduje jakési hybridní prostředí poskládané ze služeb více poskytovatelů. S použitím už dnes dostupných technologií, například kontejnerů, může být nezávislým, snáze migrovat tam a zpět a požadovat po poskytovatelích, aby mu nějakou takovou cestu umožnili.

Do takové budoucnosti nahlédnout lze, bude mít označení hybrid-hybrid a public-public cloud.

 

Rozhovor byl publikován v magazínu ICT revue.

Související