Společnosti s vysokým růstem s nasazením umělé inteligence více pokročily a asi polovina z nich plánuje, že používání umělé inteligence za účelem zkvalitnění rozhodování v nadcházejícím roce ještě rozšíří, zatímco u společností s nižším růstem se k tomu chystá jen asi jedna třetina.
„Vytvoření strategie pro umělou inteligenci nezahrnuje jen obchodní část,“ vysvětluje Mitra Azizirad, korporátní viceprezidentka Microsoftu pro marketing s využitím umělé inteligence. „Týká se i řízení, chování a schopností potřebných pro implementaci kultury připravené na umělou inteligenci ve vaší organizaci.“
Management firmy při vytváření strategie často brzdí otázky, kde a jak s implementací umělé inteligence ve společnosti začít, jaké změny ve firemní kultuře umělá inteligence vyžaduje a jak dosáhnout toho, aby vytvoření a používání umělé inteligence bylo zodpovědné, zajišťovalo ochranu soukromí a bylo v souladu s platnými nařízeními a předpisy.
Mitra Azizirad spolu se svým týmem spouští školící program Microsoft AI Business School (Obchodní škola umělé inteligence), která lídrům ve firmách pomůže se v těchto otázkách lépe zorientovat. Tento bezplatný online kurz nabízí seriál odborných přednášek, jež manažerům ve vedení firem umožní dovést společnost do éry umělé inteligence.

Zaměření na strategii, kulturu a odpovědnost
Mezi školicí materiály programu AI Business School patří případové studie, příručky a také videa s přednáškami, názory a rozhovory, které jsou manažerům k dispozici a mohou si je projít po částech. Seriál úvodních videí poskytuje přehled o tom, jak technologie umělé inteligence podněcují změny v různých odvětvích, ale většina obsahu se zaměřuje na řízení dopadu umělé inteligence na firemní strategii, kulturu a odpovědnost.
„Tento studijní program podrobně rozebírá, jak připravit strategii a identifikovat překážky ještě předtím, než na ně při zavádění umělé inteligence ve vaší organizaci narazíte,“ tvrdí Mitra Azizirad. Program doplňuje další výukové iniciativy Microsoftu v oblasti umělé inteligence, jako je projekt AI School zaměřený na vývojáře, a studijní program Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence pro technické specialisty, kteří si chtějí rozšířit své dovednosti v oblasti umělé inteligence a datových věd.
Nick McQuire, analytik zabývající se umělou inteligencí ve společnosti CCS Insight, uvedl, že více než 50 procent společností, mezi nimiž jeho firma provedla průzkum, už umělou inteligenci a strojové určení zkoumá, zkouší nebo implementuje v konkrétních projektech, ale jen málo z nich používá umělou inteligenci v celé organizaci a vyhledává obchodní příležitosti a problémy, které lze pomocí umělé inteligence řešit.
„Je to proto, že firmy nerozumí plně tomu, co umělá inteligence je, co dokáže, a hlavně jak je možné ji uplatnit,“ uvedl a dodal: „Microsoft se snaží tuto mezeru vyplnit.“

Výuka založená na příkladech
INSEAD, vysoká škola pro postgraduální obchodní studium působící v Evropě, Asii a na Středním východě, ve spolupráci s Microsoftem vytvořila modul programu AI Business School zaměřený na strategii, jehož součástí jsou případové studie společností z mnoha odvětví, které úspěšně transformovaly své podnikání pomocí umělé inteligence.
Případová studie společnosti Jabil například popisuje, jak jeden z největších poskytovatelů výrobních řešení na světě dokázal snížit režijní náklady a zvýšit kvalitu na výrobních linkách díky tomu, že pomocí umělé inteligence kontroluje elektronické součástky přímo během výroby. Pro úspěšnou implementaci umělé inteligence bylo klíčové, že management zaměstnancům naprosto jasně vysvětlil strategii společnosti založenou na umělé inteligenci - tedy eliminovat rutinní, opakované činnosti, aby se zaměstnanci mohli zaměřit na aktivity, které nelze automatizovat.

Umělá inteligence a odpovědnost
Důvěra pramení z vývoje a nasazování umělé inteligence odpovědným způsobem. Podle průzkumu trhu provedeného Microsoftem se jedná o oblast, která je firemním lídrům blízká. Jak ukazují zjištění průzkumu, čím větší znalosti umělé inteligence lídři mají, tím více si uvědomují, že musejí zajistit zodpovědné nasazení umělé inteligence.
Modul programu AI Business School, který se zabývá dopady zodpovědného používání umělé inteligence, předvádí, jak sám Microsoft v této oblasti pracuje. Součástí školicích materiálů jsou skutečné příklady a z praxe vycházející poznatky, že je nutné sledovat, aby datové sady používané k vytrénování modelů nebyly zkreslené.
„Tím, jak se společnosti časem stanou více závislé na algoritmech strojového učení a vytvořených modelech, bude mnohem větší důraz kladen na leadership,“ doplňuje Nick McQuire.

Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější z byznysu a finančních trhů?

Každý pátek od nás dostanete souhrn klíčových událostí doplněných o kontext. Autory jsou přední osobnosti Hospodářských novin: Jaroslav Mašek, Luděk Vainert, Milan Mikulka, Jana Klímová a Martin Ehl.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu newsletteru. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru