Co je cílem konference?
Navazujeme už na čtrnáctiletou tradici. Konference se původně jmenovala Mezinárodní energetické regulační fórum, dnes už jen Mezinárodní energetické fórum, protože se zabýváme vývojem energetiky jako celku na delší období. Zajímá nás, jak budou energetické trhy vypadat v horizontu následujících deseti až patnácti let. Jakou roli budou hrát klasičtí hráči a jakou ti noví, kteří do energetiky vstoupili relativně nedávno. Dalším závěrem by měla být představa, jak bude vypadat síťový byznys v České republice, ať už plynárenský, nebo elektroenergetický po dohodách mezi RWE a E.ON.

Na co se v konferenci zaměříte?
Chceme se podívat, jakým způsobem se řeší energetika celosvětově, jaké jsou globální problémy nebo výzvy a jak budou vypadat budoucí energetický mix a vývoj cen. Evropa se totiž podle našeho názoru ubírá trochu jinou cestou. Evropská energetika je příliš regulovaná, zahlcená legislativou a různými dalšími opatřeními.

Samostatným blokem jsou země V4, proč?
Zde je situace ještě trochu složitější. Země V4 se cítí autonomější než ostatní evropské země. Když se podíváme na strukturu jejich energetického mixu, tak se snaží především díky jádru vybudovat své vlastní kapacity. Je to pro ně větší priorita, než budování jednotného evropského trhu s elektřinou. Je zde větší důraz na bezpečnost a soběstačnost.

O čem bude sekce věnovaná klasické energetice?
V posledních letech dochází k transformaci energetických trhů a není to jen kvůli tomu, že se mluví o digitalizaci nebo něčem podobném. Je to dáno tím, že se zásadně změnily podmínky trhu. Transformace začala, když nastal hluboký pokles cen během období finanční krize. Myslím, že zářným příkladem je oddělení společnosti Innogy do RWE, která se tak může soustředit na energetiku a výrobu. Innogy se naopak zaměřuje na koncové zákazníky. Transformace bude dovršena výměnou aktiv mezi skupinami RWE a E.ON.

Další část je věnována novým technologiím…
V tomto bloku budeme hovořit o tom, jakým způsobem nové technologie do budoucna ovlivní energetiku. Jak třeba na úrovni nízkého napětí budou schopna komunikovat výrobní a spotřební zařízení mezi sebou. Pokud k tomu budou dostatečné komunikační kanály, měla by se zvýšit efektivnost. S tím bude spojené i vytváření úplně nového trhu, nového chování zákazníků.

Co se bude řešit v regulačním bloku?
Zde se bude hovořit o potřebách společností síťového odvětví v časovém horizontu deseti a více let, aby to nebylo jen na jedno regulační období, které je většinou pětileté. Regulátor by měl říct své směřování a budeme se snažit z toho vytvořit nějaký společný závěr. Dochází ke konvergenci odvětví, takže jsme pozvali i telekomunikačního regulátora.

Na konferenci vystoupí zajímavé osobnosti, můžete některé jmenovat?
Za společnost Innogy tam bude Thomas Merker, finanční ředitel pro Českou republiku. Dále vystoupí Martin Novák ze Skupiny ČEZ, který bude hovořit na téma transformace ČEZu. S velkou pravděpodobností přijde i Alan Svoboda ze společnosti Seven Energy, který bude mluvit o zahraničních akvizicích napříč Evropou. A účast přislíbil i Jiří Zrůst ze společnosti Macquaire Infrastructure and Real Assets.

Vlastní konferenci budou předcházet čtyři workshopy, o čem budou?
Jeden bude ve spolupráci s iniciativou Czech Smart City Cluster, kde se bude mluvit o fenoménu smart cities. Další workshop je o rozvoji vysokorychlostního internetu a roli energetických společností při budování vlastní alternativní sítě. Třetí bude zaměřený na digitalizaci asset managementu a čtvrtý se bude věnovat energetickým službám a průmyslu 4.0.

Pro koho je vlastně konference určena?
Já bych to nazval širokou odbornou veřejností. Vlastně je to napříč odvětvími, protože nelze oddělit energetiku od průmyslu. Takže je to pro průmyslníky, kteří jsou závislí na výrobě elektřiny, pro zástupce různých energetických společností a samozřejmě také pro státní sféru. Své téma si tu najdou i zástupci měst a obcí. Když se bude hovořit o smart cities, tak to vlastně může být takový návod, jak si udělat smart city nebo smart vesnici.

 

Online rozhovor

  Obnovit
Související