Google v roce 2012 pod vedením Abeera Dubeye rozjel "Projekt Aristoteles". Výzkumníci se snažili zjistit, co je potřeba k sestavení "perfektního pracovního týmu". 

Společnost proslavená hlavně díky internetovému vyhledávači přišla s odhalením, že osobnostní rysy nejsou pro tým zas tak důležité, píše na svém webu CNBC. Americký gigant se zabýval daty a rozhovory nasbíranými ve více než 180 týmech.

"Máme spoustu údajů, ale žádné neukazují, že by různé dovednosti nebo původ zaměstnanců hrály roli. Konkrétně, kdo se na celkové produktivitě týmu podílí, se nezdá být podle průzkumu zas tak důležité," uvedl šéf projektu v rozhovoru pro The New York Times.

Americká společnost se sídlem v Silicon Valley nicméně zaznamenala pět rysů zlepšujících fungování pracovní skupiny: 

Bezpečnost: 
Každý se v týmu cítí bezpečně a může bez rozpaků riskovat členy svého týmu s vědomím a že za to nebude potrestán.
Spolehlivost:
Všichni odvádí dobrou práci a odvádí ji včas.
Jasná organizace:
Každý přesně ví, co se od něj čeká. Pro každého zaměstnance musí být daný úkol dosažitelnou výzvou.
Smysl:
Každý musí vědět, kvůli čemu pracuje. Cíle mohou být různé od finanční jistoty a zajištění rodiny až po snahu pomoci týmu uspět.
Dopad:
Každý vidí, že výsledky zrovna jeho práce přispívají k dosažení cílů celého týmu.

Na druhou stranu se ale kromě Googlu tímto fenoménem zabývaly i jiné studie, které dospěly ke zcela opačnému názoru. Tedy, že osobnost a konkrétní dovednosti mají značný vliv na to, jestli tým bude či nebude celkově úspěšný. 

Tomas Chamorro-Premuzic, který se na Kolumbijské univerzitě věnuje psychologii podnikání, a Dave Winsborough, šéf týmové výzkumné laboratoře vedoucích pracovníků Hogan X, tvrdí, že právě osobnost značně ovlivňuje roli jednotlivce ve fungování týmu. Tedy, jak dobře člověk spolupracuje se zbytkem týmu nebo jestli jsou jeho hodnoty a přesvědčení v souladu s celkovým přesvědčením týmu. Chamorro-Premuzic je zároveň autorem knihy Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (Proč se mnoho nezpůsobilých lidí dostává na vedoucí pozice?).

"Příliš často se organizace týmu soustředí pouze na jednotlivce a na jejich role. Všichni doufají, že silný tým jako celek už později přijde sám," napsali Chamorro-Premuzic a Winsborough pro Harvard Business Review. "To je důvod, proč profesionální sportovní týmy často nepředvedou takový výkon, jaký jsou schopni individuálně podat jednotliví členové. Není tam totiž žádné napojení na ostatní, žádné duševní souznění." Autoři tak zdůrazňují, že nejúčinnější pro fungování týmu je zaměřit se stejnou měrou na osobnost i na dovednosti.

Výzkumníci ze zmíněné laboratoře Hogan X zároveň tvrdí, že ty nejméně výkonné pracovní týmy jsou obvykle stoprocentně pragmatické a příliš se nestarají o budování vztahů v týmu.

Studie z Hoganu X zjednodušeně vysvětluje chování člověka podle toho, jestli má rozvinutější pravou či levou hemisféru. Převládající pravou hemisféru mají lidé, kteří jsou obvykle intuitivní, kreativní a volnomyšlenkářští. Ti jsou pro budování dobrých vztahů a pro úspěch týmu nepostradatelní. Naopak lidé s rozvinutější levou hemisférou mají víc logický, analytický a objektivní přístup. Představivost pak náleží lidem s převládající pravou hemisférou, soustředění na detaily a fakta lidem s rozvinutou levou hemisférou. Právě schopnosti pocházející z levé hemisféry často určují, zda se daný jedinec dostane do týmu či nikoli. Obvykle jsou na ně cíleny otázky u pohovoru.

Pragmatismus může vést k přímočarému uvažování. Technické dovednosti jsou důležité na začátku kariéry, čím výš jedinec stoupá, tím jsou ale kromě nabytých znalostí technického rázu, stále více vyžadovány schopnosti pramenící z pravé hemisféry, které mu pomohou si vytvořit smysluplné a motivující vztahy s ostatními. Jinými slovy, lidé jsou na pozici přijati díky levé hemisféře, ale pravá jim pomáhá v kariéře postupovat dál.

Emoční inteligence (EQ) jako produkt pravé hemisféry je tak v důsledku podle autorů ceněna více než takzvaný IQ, neboli inteligenční kvocient, který má na starost levá hemisféra. EQ pomáhá při budování sebevědomí a pokory a je tak pro tým výhodnější než IQ.

Na druhou stranu, má-li jedinec rozvinuté obě hemisféry, může mít pro tým větší cenu. Vědci přišli na to, že lidé, u kterých převládá pravá hemisféra by se měli více zaměřit na rozvoj strategického uvažování, měli by pochopit díky čemu může být společnost úspěšná a měli by se soustředit na to v čem vynikají a snažit se to rozvíjet, zároveň by se měli by snažit při řešení problémů postupovat krok za krokem. Naopak lidem s převládající levou hemisférou radí autoři studie, aby rozvíjeli schopnost se učit, aby nehledali vždy všechny informace, které jim umožní se rozhodnout a aby si v praxi zkoušeli své vůdcovské schopnosti a snažili se skrze ně ostatní inspirovat.

Související