Podle oborových analytiků dnes rychlý vývoj na poli informačních technologií umožňuje firmám zavádět inovace s vysokou přidanou hodnotou, a to napříč téměř všemi obory podnikání, ať už se jedná o obchod, marketing, vědu a výzkum, logistiku nebo výrobní procesy. Nejčastěji se v tomto směru hovoří o umělé inteligenci, často ve spojení s tematikou využívání velkých dat a strojovým učením. Jak vyplývá například z průzkumu společnosti PwC, podle kterého je téměř 60 procent respondentů přesvědčených o tom, že využití velkých dat by se v jejich společnostech výrazně zlepšilo nasazením technologií umělé inteligence.

Celková obchodní (přidaná) hodnota odvozená od umělé inteligence by v roce 2018 měla podle analýz Gartneru dosáhnout až 1,2 bilionu dolarů. Obrovské číslo, které oproti roku předchozímu je o 70 procent vyšší. Do roku 2022 pak tato hodnota podle odhadů naroste na 3,9 bilionu dolarů. Ohromný potenciál tohoto nového "odvětví" dokládá zpráva společnosti Accenture na příkladu ekonomiky Spojených arabských emirátů. Ta má vlivem AI zvýšit růst o 1,6 procentního bodu, a jejich národní ekonomika tak může do roku 2035 očekávat přírůstek zisků ve výši 182 miliard dolarů.

Mezi nejvíce zmiňovanými zdroji obchodní (přidané) hodnoty AI je často uváděna například zákaznická zkušenost. Organizace zde vidí příležitost v nasazení umělé inteligence pro zlepšení všech interakcí se zákazníky s cílem zvýšit jejich počet a zlepšit retenci, věrnost zákazníků. Další roli umělé inteligence vidí oboroví analytici ve snižování nákladů. Podniky zde budou hledat využití AI pro zvýšení efektivity procesů, zlepšení rozhodovacích procesů či automatizaci většího počtu úkonů.

AI Awards soutěžní kategorie

Za vývojem technologií, konceptů a projektů samozřejmě stojí konkrétní lidé, vývojáři, vizionáři a týmy. Cílem projektu AI Awards je představit tyto úspěšné odborníky široké veřejnosti. Právě naši odborníci jsou často mezi těmi, kteří určují směr celosvětového vývoje AI technologií.

Osobnost roku AI

Hlavní cenou ankety je individuální vítěz v kategorii Osobnost roku AI. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací. Ocenění nemá pevně dané podmínky ve smyslu přínosu nominovaných osobností. Mohou jimi být vědci, podnikatelé, vizionáři, studenti, kdokoliv, kdo svými AI aktivitami významně vyniká. Každá nominace obsahuje zdůvodnění v rozsahu potřebném pro pochopení důvodu nominace a jeho zhodnocení v individuální i kolektivní části rozhodování odborné poroty.
Osobností roku by měl být občan České republiky, ale ve výjimečných a zdůvodnitelných případech jím může být i cizinec, jehož činnost, za niž je navrhován, má velmi úzký vztah k České republice. Z nominací jsou automaticky vyřazeni členové odborné poroty.
Partner ocenění: generální partner Accenture

Speciální cena za zviditelnění ČR ve světě AI
Cena je určena pro osobnost, která díky svým aktivitám přispívá k šíření dobrého jména České republiky jako evropského lídra v oblasti AI. Stejně jako v případě kategorie Osobnost roku AI není limitováno, zda zviditelnila nominovaná osoba ČR unikátním technologickým řešením, obchodními aktivitami či jakkoliv jinak. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací.
Cena za zviditelnění roku může být udělena komukoliv, kdo svou činností přispívá k šíření dobrého jména České republiky v oblasti AI. Z nominací jsou automaticky vyřazeni členové odborné poroty.
Partner ocenění: Economia

Student roku AI
V tomto dynamickém oboru může být mezi studentkami a studenty skutečně výjimečná osobnost, která ještě není dostatečně známá, ale zaslouží si naši pozornost, protože v oboru AI vyniká a má předpoklady pro to, aby se v budoucnu stala uznávanou. Na tuto cenu nominuje odborná porota tři finalisty z veřejných nominací.

Nominační formulář zde 

Týmové ceny

Týmové ceny jsou příležitostí pro komerční i nekomerční subjekty se sídlem v České republice, které se mohou přihlásit do jedné z pěti vybraných kategorií, jež jsou vyhlášeny pro rok 2018. Odborná porota vyhlašuje z došlých přihlášek v každé kategorii tři finalisty, kteří postupují do závěrečného kola rozhodování. Jedna firma se může přihlásit pouze do jedné kategorie.

AI start-up roku
Ocenění pro subjekty, od jejichž založení neuplynulo ještě 18 měsíců, ale které již dosáhly významných úspěchů, ať již ve smyslu produktu, získaných investic, publicity a podobně.
Vyhlašuje AI Start-up Incubator

AI firma roku
Kategorie pro společnosti, které do svých činností nebo specializovaných projektů, produktů či služeb inovativně začlenily technologie AI. Jednoduše pro firmy, které o využití AI nemluví, ale mají již reálnou zkušenost.
Vyhlašuje generální partner Accenture

AI projekt roku
Ocenění pro speciální projekty, na nichž se může podílet i více subjektů. Může se jednat o projekty jak společensky prospěšné, tak ryze obchodní. Projektem roku tak mohou být například společné projekty firem, firem a univerzit či společné počiny firem a úřadů.

AI nápad roku
U
nikátní nápad či aktivita firmy nebo organizace, která zviditelní problematiku AI ve společnosti.


AI událost roku
Událostí roku může být jakákoliv událost v oblasti AI v České republice přispívající k rozvoji AI. Vítězná událost je zastoupena svým hlavním organizátorem či pořadatelem.

Nominační formulář pro týmové ceny 

Související