Aby ruce i nohy poslouchaly

Tříkrálová sbírka

◼ Koná se během prvních dvou lednových týdnů, v roce 2018 se uskuteční již 18. ročník. Její výtěžek se rozděluje podle předem daného klíče, podpoří se několik set projektů.
◼ Koledníky poznáme podle průkazky vystavené Charitou ČR s podpisy odpovědných osob, případně razítkem diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s jeho průkazem totožnosti, který si může dárce také vyžádat. Kasička s nálepkou Charity musí být úředně zapečetěná městským či obecním úřadem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Pokud koledníci nepředloží svůj průkaz nebo odmítnou ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, může se jednat o podvod.

Adámek přišel na svět při komplikovaném porodu. Následek: spastická kvadruparéza, postižení všech čtyř končetin, nejtěžší forma dětské mozkové obrny. V pěti letech byla Adámkovi ještě diagnostikována epilepsie. V devíti letech nechodí, nesedí ani nemluví. Díky nadprůměrnému intelektu dítěte je komunikace s ním výborná − již ve třech letech znal abecedu a čísla. Komplikovaná diagnóza mu však způsobuje deformaci končetin a bez pravidelné rehabilitace by docházelo k jejich nevratnému poškození. Adam potřebuje neurorehabilitaci a intenzivní speciální fyzioterapii v oblečku Adeli v lázních Piešťany. Cena za dva týdny pobytu: 4177 eur. To české zdravotní pojišťovny nehradí. Díky pomoci Tříkrálové sbírky si zde Adam užil už dva pobyty. "Navzdory kruté ráně osudu nás potkalo velké štěstí," říká jeho maminka.

(Diecézní charita Litoměřice)

Jen pár slov, prosím

jarvis_5a3b9dab498e34d8cab04c25.jpeg
Foto: Charita ČR

Paní Lída z Pardubic, kdysi úspěšná závodní veslařka, se dnes pohybuje o berlích. Stabilitu ztratila po cévní mozkové příhodě. Druhý domov našla v Červáncích, v bezbariérovém zázemí pro odlehčovací služby, sloužícím seniorům a jejich pečujícím rodinám. Centrum vyrostlo z opuštěné venkovské fary v Mikulovicích. Paní Lída, stejně jako další klienti, se zde těší z tvořivých čtvrtků, z výletů, z tréninků paměti. K dopravě jim slouží charitní auto upravené pro vozíčkáře.

"Snažíme se vyjít vstříc každému podle jeho zdravotního stavu," říká vedoucí centra Aneta Betlachová. "Pomáháme nemohoucím klien­tům, ale i jejich pečujícím rodinám, které si občas potřebují odpočinout. Mnozí lidé si však mnohdy potřebují jen popovídat."

(Diecézní katolická charita Hradec Králové)

Související