Investoři od firem nepožadují jen dobré hospodářské výsledky. Zajímají se také o to, jaké má firma dopady na společnost a zda je její činnost trvale udržitelná. V tuzemsku tyto nefinanční ukazatele podle nejnovější analýzy KPMG sleduje 51 procent velkých firem ze sta. V porovnání s jinými zeměmi regionu i světa Česko zaostává. Ve Velké Británii, Indii nebo Japonsku zveřejňuje informace o tom, jak ovlivňuje jejich činnost ekonomiku, životní prostředí i společnost, takřka sto procent největších podniků. 

Celosvětově se o sledování nefinančních ukazatelů mluví čím dál častěji. Larry Fink, ředitel známé americké investiční společnosti BlackRock před dvěma lety veřejně oslovil největší světové podniky, aby zveřejňovaly dlouhodobé záměry jejich podnikání. Důraz na zveřejňování nefinančních rizik roste i kvůli některým skandálům velkých světových hráčů byznysu. Asi nejznámější z nich je emisním skandál automobilky Volkswagen.

"Počet společností, které uvádějí své nefinanční ukazatele, v Česku meziročně vzrostl o 19 procent. Přestože jde o jeden z největších nárůstů, celkové množství vykazujících společností patří k jedněm z nejnižších v regionu i ve světě," říká Viktor Dušek, advokát KPMG Legal. Česká republika si v mezinárodní srovnání nevede příliš dobře ani v regionu, lépe je na tom i sousední Slovensko, kde nefinanční ukazatele uvádí 55 procent firem.

Nefinanční ukazatele zveřejňují především ropné či těžební společnosti

Podle evropské směrnice povinnost uvádět ve svých výročních zprávách nefinanční ukazatele platí pro firmy veřejného zájmu, to znamená například banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze, od 1. ledna 2017. Zbylé firmy reportují své nefinanční ukazatele na dobrovolné bázi. Nefinanční reporting se týká činnosti spojené s environmentálními, sociálními a zaměstnaneckými otázkami, dodržováním lidských práv či bojem proti korupci a úplatkářství.

"Česká republika při uvedení směrnice nezpřísnila požadavky v oblasti nefinančního reportingu ani nerozšířila povinnost mimo okruh společností veřejného zájmu. Společnostem byl ponechán prostor pro dobrovolné reportování, který však většina z nich stále nevyužívá. Uvidíme, zda se spolu se vzrůstající poptávkou po nefinančních ukazatelích ze strany zákazníků, investorů a veřejnosti podíl reportujících společností ještě zvýší," dodává Dušek. 

KPMG analyzovala výroční zprávy více než 4 900 společností ze 49 zemí za účelem zjistit úroveň nefinančního reportingu u nás a ve světě. Ověřila roční finanční zprávy i zprávy o společenské odpovědnosti u 100 největších firem podle výnosů ve své vlastní zemi. Zdroje pro průzkum zahrnovaly zprávy a informace z webových stránek zveřejněné mezi 1. červencem 2016 a 30. červnem 2017. Nejčastěji nefinanční ukazatele zveřejňují společnosti s největším dopadem na své okolí, tedy ty, které působí v ropném, těžebním či chemickém průmyslu.

Některým firmám připadá nefinanční reporting zbytečný

Nefinanční reporting může být jedním z faktorů, jak získat důvěru investorů. Dopady na životní prostředí či vliv na společenské otázky může ovlivnit ekonomické výsledky firmy do budoucna. "Nový přístup ke zveřejňování informací má za cíl posílení transparentnosti a odpovědnosti společností, investorům umožní docenit odpovědné chování společností, a tím podporovat udržitelný růst," uvádí Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Podle analýzy společnosti EY hrají nefinanční ukazatele při rozhodování o investicích důležitou roli. Podle stejného výzkumu ovšem investoři nevěří, že firmy by zveřejnily informace, které by mohly negativně ovlivnit mínění investorů či veřejnosti. 

Pro mnohé firmy tak zůstává zveřejňování nefinančních rizik či strategie nadbytečné. "Některým podnikům to může připadat jako zbytečná administrativní zátěž. Sestavit nefinanční report trvá někdy až půl roku. Plnohodnotný nefinanční report však může být efektivním nástrojem komunikace a zcela jistě vyšší transparentnosti organizace a může mít pozitivní vliv na úspěchy společnosti," vysvětluje Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti.

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru