Petr Kobylka v minulosti poskytoval poradenství při transakcích spojených se vstupem zahraničních investorů na český trh i expanzí tuzemských subjektů do zahraničí, zejména pak na Slovensko. Během své praxe vedl několik let oddělení korporátního práva a fúzí a akvizic jedné z předních českých advokátních kanceláří, z níž do PwC Legal přichází.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu svého studia absolvoval dva semestry na Právnické fakultě Universidad de Extremadura ve Španělském království, kde se zabýval především mezinárodním obchodem a lidskými právy. Hovoří plynně anglicky a španělsky.

 

Související