O státní podporu pro rozvoj infrastruktury na alternativní paliva se více hlásí další zdroj – vodík. Ministerstvo dopravy na vládě prosadilo zdvojnásobení počtu peněz na vodíkové plnicí stanice. Původně mělo jít na podporu "vodíku" 100 milionů korun, které měly do roku 2025 podpořit vznik tří až čtyř vodíkových stanic.

"Celkové množství peněz se nezvýší. Na podporu vodíkových technologií půjdou peníze z jiných podprogramů," vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Ministerstvo argumentuje, že při hrazení nákladů na budoucí infrastrukturu není možné čekat pouze na investice soukromých firem.

Minimum je 12 vodíkových stanic

Podle studie poradenské společnosti Grant Thornton, která ji připravila pro ministerstvo dopravy a již na zasedání vlády nikdo nerozporoval, potřebuje Česko do roku 2025 vybudovat minimálně 12 vodíkových plnicích stanic. Jinak jen těžko může splnit cíle, které jsou nutné pro snižování emisí oxidu uhličitého v dopravě. Zastánci vodíkové technologie zdůrazňují, že její provoz neprodukuje vůbec žádné emise.

"Pokud budou stanice, tak věřím, že do dvou nebo tří let můžeme mít v Česku nějakých sto vozidel. Důležitý bude i rozvoj vodíkové autobusové dopravy," uvedl letos na konferenci o vodíkové energetice Jan Bezděkovský z oddělení strategie ministerstva dopravy.