Do výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 se ve stanovené lhůtě přihlásil jediný žadatel – Česká pošta. Informaci v úterý zveřejnil Český telekomunikační úřad.

Podle něj podaná žádost státního podniku splňuje všechny formální náležitosti, a byla proto postoupena komisi k hodnocení a posouzení podle podmínek vyhlášení výběrového řízení.

"Česká pošta chce být i v dalších letech držitelem poštovní licence. V souladu s tímto rozhodnutím jsme podali žádost k Českému telekomunikačnímu úřadu, který poskytovatele univerzální služby vybírá. Jsem rád, že jsme podle dnešního vyjádření regulátora splnili všechny formální požadavky," řekl HN ředitel České pošty Martin Elkán.

Čas k podávání žádostí o poštovní licenci na dalších pět let vypršel v pondělí. Jeho cílem je zajistit celoplošnou dostupnost základních služeb ve stanovené kvalitě poté, co letos skončí platnost poštovní licence stávajícímu držiteli, kterým je také Česká pošta.

Výhodou licence je, že za splnění určitých parametrů, jako je hustota sítě a přepravní doba, může její držitel požadovat od státu kompenzaci části nákladů.