Zákazníky bude v Česku zřejmě chránit speciální spotřebitelský zákon. V současnosti má jejich ochranu na starosti občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. V této oblasti navíc existuje mnoho dalších zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o potravinách nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Teď by měla být všechna tato pravidla sloučena do jednoho zákona.

Spotřebitelský zákon, na kterém pracuje ministerstvo průmyslu (MPO) spolu s ministerstvem spravedlnosti, by měl zlepšit ochranu zákazníků. "I když je celková ochrana spotřebitele v Česku vysoká, ukazuje se, že zde stále existují významnější rezervy," uvádí úředníci ministerstva průmyslu v dokumentu. Ti původně počítali se zavedením spotřebitelského kodexu, který by nahradil příslušnou část občanského zákoníku, nakonec však dali přednost vytvoření úplně nového zákona.