Nadnárodní firmy budou muset informovat o své finanční situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Jejich zprávy budou muset obsahovat informace nutné pro posouzení, zda správně rozdělily základ daně mezi jednotlivé státy. Má to zabránit daňovým únikům. Počítá s tím novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou ve středu schválil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Nová povinnost se bude týkat skupin s konsolidovanými výnosy nad 750 milionů eur ročně (20,3 miliardy korun). Novela zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací, které se týkají nadnárodních skupin podniků. Jejich zprávy budou muset obsahovat například údaje o výnosech, zaplacené dani z příjmů, počtu zaměstnanců nebo hodnotě majetku.

Novela reaguje na novou směrnici EU. Důvodem změn je podle ministerstva financí zájem unie na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. EU se tak podle ministerstva snaží zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků z Evropské unie a nadnárodními skupinami podniků ze třetích zemí.

Parlament už letos jednu novelu tohoto zákona schválil. Tato předloha v reakci na novou evropskou směrnici rozšířila okruh automatické výměny daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.