Trvalo to něco přes hodinu, po níž autor tohoto článku získal mobilní frekvence a skončil chudší skoro o 50 milionů korun. Šlo však samozřejmě o pouhou simulaci, kterou uspořádal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Strážce tuzemského mobilního trhu do svého sídla v pražských Vysočanech pozval skupinu novinářů, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vypadala nedávná dražba mobilních frekvencí, kterou úřad rozdělil mezi čtveřici mobilních a internetových operátorů: Vodafone, O2, Nordic Telecom a firmu PODA. Tyto společnosti za vysoutěžené kmitočty souhrnně zaplatí 1,015 miliardy korun.

Mobilní frekvence jsou ve vlastnictví českého státu, který je za úplatu pronajímá telekomunikačním společnostem. Ty by bez nich jinak nemohly šířit svůj mobilní signál. Zatím poslední aukce kmitočtů proběhla v půlce července a týkala se frekvencí pro superrychlé mobilní sítě páté generace, které se mají stát náhradou wi-fi připojení především ve venkovských oblastech. A právě o takové kmitočty se pětice novinářů doplněná o mluvčího ČTÚ Martina Drtinu v pomyslné dražbě utkala.

Natáčení dražitelů brání švindlování

Jak bude cvičná aukce vypadat, novináři předem nevědí. Mluvčí Drtina nás jen předem nabádá, abychom si do sídla ČTÚ přinesli vlastní notebooky. V pátek ráno nás pak zavádí do velké zasedací místnosti v sídle svého úřadu, kde akce proběhne. V sále už čekají další zástupci ČTÚ spolu se zaměstnanci softwarové firmy e-Fractal. Ta měla červencovou aukci po technické stránce na starosti a dva roky ji ve spolupráci s úřadem připravovala.

Ukazuje se, že dražit budeme po internetu přes vlastní počítače připojené k zabezpečené wi-fi síti ČTÚ."Tuto aukční místnost před měsícem využili i reální dražitelé. Nejsou v ní okna, aby dovnitř nikdo neviděl, a kromě počítačů v ní chybí také jakákoliv další elektronika," uvádí Petr Štěpánek z e-Fractalu. Cílem takových opatření je prý zachovat regulérní podmínky dražby. Proto také dražitelé z řad operátorů byli při skutečné aukci nahráváni na video, aby se zabránilo možnému švindlování.

Reálná aukce s víkendovými přestávkami trvala celý měsíc, po který se zástupci operátorů v místnosti scházeli. Mobilní frekvence se dražily v několika kolech, kterých proběhlo celkem 200. Vyvolávací cena během této doby z 29 milionů za jeden frekvenční blok vystoupala skoro sedmkrát na 203 milionů korun.

Turnov o frekvence soupeří s Brnem či Nepomukem

Pravidla dražby byla pevně daná. Na jejím začátku každý z účastníků obdržel unikátní softwarový klíč, s jehož pomocí se pak přes počítač přihlašoval do speciální aukční aplikace. Pod anonymní identitou následně týmy operátorů frekvence dražily. Zástupci ČTÚ, e-Fractalu ani dražitelů přitom nevěděli, jaká firma se skrývá za jmény přidělenými jednotlivým soupeřům. To se vyjevilo až po oficiálním ukončení aukce.

Nám jsou přidělena přihlašovací jména, která organizátoři odvodili z názvů českých měst. Tým Hospodářských novin nese název Turnov, proti nám stojí třeba Brno, Boleslav nebo Nepomuk.

Petr Štěpánek z e-Fractalu se dává do vysvětlování pravidel: "Stejně jako při reálné aukci budete dražit mobilní frekvence po pěti shodně velkých blocích. Podle zadání oficiální soutěže se mohou společnosti nových operátorů, jako byly Nordic Telecom a PODA, ucházet o dva bloky. Zástupci těch tradičních, které reálně zastupovaly firmy T-Mobile, O2 a Vodafone, mohou vysoutěžit jeden blok," vysvětluje Štěpánek.

Protože se nyní jedná o pouhou simulaci, o tom, kdo zastoupí tradiční mobilní trojku a kdo si zahraje na jejich vyzyvatele, rozhoduje náhoda. Našemu týmu Turnov tak připadá role nového operátora, který se může ucházet o dvojnásobnou porci kmitočtů. Dražba nanečisto může začít.

Protáčíme miliony po internetu

Mobilní aukce se asi nejvíce podobá rychlému sázení na internetu nebo svižné strategické hře na počítači. V reálu operátoři na každé dražební kolo dostali 15 minut, po němž následovala 15minutová přestávka. Novinářům je při simulaci přidělen čas kratší. "Samotné dražení ovšem bylo mnohem rychlejší a zabralo jen několik sekund. Čtvrthodinových přestávek ale dražitelé bohatě využívali, aby se jejich týmy mohly radit o postupu v následujícím kole," vysvětluje Petr Částek, další ze zástupců IT organizátora aukce, e-Fractalu.

Tajemství úspěchu spočívá v rychlém vyhodnocení situace. S každým kolem se hodnota draženého bloku frekvencí zvyšuje o 10 procent. "Jediné kliknutí na dražený blok tak pro účastníka představuje navýšení ceny o 2,9 milionu korun," připomíná mluvčí ČTÚ Drtina. Tradiční operátoři mohou v jednom kole získat jeden blok, jejich vyzyvatelé hned dva. Na začátku mají bloky stejnou hodnotu. Ta pak o zmiňovaných deset procent na kolo stoupá, její cenu ale navyšuje také to, když se o jeden blok náhodně přihlásí více zájemců.

Po jednom kole je tak vidět, že třeba blok číslo pět zaujal hned pět dražitelů a jeho cena se oproti zbylým blokům zvýšila více. Na to mohou dražitelé v příštím kole reagovat výběrem jiného, levnějšího přídělu frekvencí. V jednotlivých fázích takové aukční hry jsou bloky připisovány úspěšným dražitelům, ti o ně ovšem mohou v příštím kole lehce přijít.

Velmi tak záleží na strategii. Aukční pravidla umožňují jedno kolo vynechat. Účastníci, kteří se ucházejí o dva bloky, zase mohou zvolit strategii, při níž začnou přihazovat pouze na cenu jediného z nich. "Tím se ale definitivně zbavují možnosti ucházet se o další blokový příděl frekvencí," vysvětluje ředitel Odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ Jiří Duchač.

Aby si novináři vyzkoušeli všechny možnosti, které aukce skýtá, organizátoři vybízí pomyslné zástupce nových operátorů, aby se právě v jednom z aukčních kol vzdali bidování (přisazování) na dvojici frekvenčních bloků a zvolili pouze jeden. Ve výsledku to pak dopadá tak, že tým HN Turnov v průběhu aukce přichází o jeden z frekvenčních bloků, které si v klání předběžně vybojoval. Po celkových 17 soutěžních kolech tak z dražby odchází s jediným přídělem frekvencí, který jsme vysoutěžili za 49,3 milionu korun. Ze šesti účastníků cvičné mobilní aukce pětice z nich odchází s jedním vysoutěženým blokem, jehož ceny se pohybují v rozpětí od 50 do 60 milionů korun.

"Buďte rádi, že ve vaší dražbě nešlo o reálné peníze. Mohlo to vypadat jako zábava, pro operátory ale šlo o velmi vážnou věc," říká nám na závěr Jiří Duchač z ČTÚ. Podle mluvčího Drtiny je jeho úřad rád, že červencová oficiální dražba operátorů proběhla hladce. "Oproti aukcím, které jsme pořádali v minulosti, si proti jejím technickým podmínkám nikdo ze zúčastněných operátorů nestěžoval," uvádí mluvčí.

Podle něj by na základě podobných pravidel mohla proběhnout také další očekávaná dražba, která nejspíš začne za dva až tři roky. Od té si ČTÚ slibuje mnohem více než od té z letošního července. Očekává se, že z ní vzejde čtvrtý celostátní mobilní operátor, který dosavadní mobilní trojku vyzve na souboj a zatlačí na snižování dosud velmi vysokých cen mobilních dat a volání v Česku.