Co přinese příchod čtvrté průmyslové revoluce označované jako Průmysl 4.0? V první řadě dojde ke zdokonalení přímé vazby informačního systému na výrobní systémy. To v praxi znamená, že namísto toho, aby předávání informací potřebných pro řízení výroby zajišťovali lidé, bude tato komunikace probíhat automaticky mezi informačním systémem a stroji, resp. výrobky. Pro lepší pochopení uvedu příklad.

Výrobní linka složená z adaptabilních strojů dostane technickou dokumentaci výrobku v digitální podobě a dále zadání, kolik produktů má vyrobit. Stroje se nastaví pro výrobu daného výrobku, řeknou si o materiál, který jim bude automaticky vydáván ze skladu, a rozjede se výroba. Hotové výrobky se nakonec automaticky uloží na sklad a dají o sobě vědět informačnímu systému, který na základě toho může zahájit kroky k jejich expedici.

Asi se ptáte, co budou vlastně dělat lidé? Budou všechno vymýšlet, dohlížet na správné fungování systémů a vykonávat práce, které zatím stroje nezvládnou. Hlavně si pak začnou užívat výrobků, které si sami nakonfigurují dle vlastní potřeby. A zde je další oblast, kde dojde k rozvoji informačních systémů. Budou mezičlánkem mezi lidmi a výrobními systémy, jejichž prostřednictvím si lidé objednají a nakonfigurují výrobky obdobně, jak to dělají už dnes, když si např. pořizují nové auto.

Pokud mají podnikové informační systémy udržet krok s výrobou Průmyslu 4.0, musí se nutně automatizovat i vnitřní procesy zpracování dat v systému samotném. Toho lze docílit integrací procesního modelu podniku do systému a jeho využití pro řízení tzv. workflow. Opět uvedu pro pochopení zjednodušený příklad: Dejme tomu, že máme v systému popsán proces od příjmu objednávky přes tvorbu výrobní zakázky až po expedici hotových výrobků a fakturaci. Pak je možné na základě tohoto procesu spustit odpovídající workflow a díky předávání informací mezi výrobní a skladovací technologií a informačním systémem celý proces automaticky řídit a vytvořit také související doklady, jako jsou například dodací listy a faktury.

Velké změny, které přinese tato průmyslová revoluce v personální oblasti, vyvolají i potřebu posílení podpory, kterou informační systémy poskytují personalistům. Mám tím na mysli jak podporu běžné personální agendy, tak i nástroje tzv. pokročilé personalistiky zahrnující mimo jiné on-line využití psychometrických testů při hledání vhodných pracovníků pro určitá pracovní místa apod.

Pochopitelně se nezastaví ani stávající vývojové trendy, tzn. podpora cloudových řešení, mobilních aplikací, integrace nástrojů pro pokročilé plánování výroby, integrace nástrojů pro business intelligence atd.

Nová generace informačního systému, na které nyní pracujeme, bude všechny tyto aspekty splňovat tak, abychom mohli i nadále podporovat moderní české průmyslové podniky.

 

Sloupek byl publikován ve speciálním vydání ICT revue.

Související