Za poslední rok o změně pojištění uvažovala zhruba třetina klientů. Drtivá většina z nich chce změnit pojistnou smlouvu a je ochotná kvůli tomu i přejít ke konkurenci. Hlavním důvodem jsou peníze – buď klienti mají pocit, že za pojistku platí příliš moc, nebo že na pojistném plnění nedostali vyplaceno to, co očekávali. Právě služby a přístup pojišťovny při likvidaci škody je vůbec nejdůležitějším faktorem, podle kterého Češi hodnotí pojišťovnu.

Naopak nejméně důležité se jim jeví, do jaké finanční skupiny pojišťovna patří.

Na hodnocení služeb pojišťoven se zaměřil průzkum, který pro Českou asociaci pojišťoven zrealizovala na reprezentativním vzorku více než tisíce lidí v květnu výzkumná agentura SC&C.

Aktuální výzkum ukázal relativně vysokou míru spokojenosti s tímto odvětvím. Na škále od nuly, tedy vysoká nespokojenost, až do čísla 10, to znamená vysoká spokojenost. Klienti své hlavní pojišťovně dali průměrně známku 8. Jde o pojišťovnu, která pro domácnost pokrývá ta nejzásadnější rizika. "Známka 8 ukazuje, že do ideálního výsledku zbývá jen 20 procent. Celých třicet procent klientů je se svou hlavní pojišťovnou navíc spokojeno bez výhrad, zatímco necelé jedno procento je naprosto nespokojeno," říká ředitelka výzkumu Jana Hamanová. "Celkově jde o velmi dobrý výsledek, srovnatelný například s bankovním sektorem," dodává Hamanová. Podle asociace se spokojenost lidí s pojištěním oproti situaci před pěti lety zlepšuje. S tímto výrokem v průzkumu souhlasilo 55 procent klientů. Dalších 35 procent bylo neutrálních. Průzkum také ukázal, že většina domácností využívá k pokrytí svých rizik více pojišťoven, nejčastěji dvě. Tři až čtyři pojišťovny využívá pětina domácností.

Všeobecně klienti řadí pojišťovny mezi obory, kterým spíše důvěřují. V průzkumu se umístily po boku státních úřadů, leteckých či energetických společností. Naopak nejméně lidé důvěřují nebankovním poskytovatelům finančních služeb.

Důvěra v tento obor je podle asociace důležitá i s ohledem na poradenství, které pojišťovny svým klientům poskytují. Podle průzkumu se totiž většina klientů řadí spíše k pasivním typům, to znamená, že se spoléhají na doporučení svého poradce, přičemž osobní komunikace je stále nejvíce využívanou možností. "Profesionalita poradce ovlivňuje také celkovou spokojenost klientů, kteří mají sjednané pojištění. Jsem přesvědčen, že kvalitní poradenství bude vždy potřeba, bez ohledu na přirozený vývoj informačních technologií a existenci nejrůznějších srovnávačů," doplňuje Jan Matoušek, výkonný ředitel asociace.

Na pojišťovny se v posledních letech snášela kritika rozčarovaných klientů kvůli prodeji investičního životního pojištění, které kombinuje krytí rizik s pojištěním. Když po letech zjistili, že na smlouvě mají naspořeno méně peněz než očekávali. Image pojištění tím podobně jako v zahraničí utrpěla. Česká asociace pojišťoven chce podobnými průzkumy důvěryhodnost sektoru dlouhodobě sledovat a usilovat o zlepšování image celého sektoru. Obdobný výzkum plánuje každý rok opakovat.

Důvěra v jednotlivé obory

(z průzkumu, který pro českou bankovní asociaci provedla v květnu agentura  SC&C)