Skupina ČEZ vstupuje na německý trh s energetickými úsporami. Kupuje společnost Elevion, která je v Německu předním poskytovatelem energetických služeb pro velké průmyslové podniky, města a samosprávy. V Česku služby ČEZ nabízí prostřednictvím své dceřiné společnosti ČEZ Esco.

"ČEZ Esco je dnes nejvýznamnějším hráčem na českém trhu a stává se i největším poskytovatelem Esco služeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy," říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Dodává, že strategií společnosti je rozvíjet zmíněný typ podnikání i v dalších státech, které jsou Česku blízké z pohledu energetiky i hospodářského prostředí.