Jen chvíli po začátku ekonomické krize začaly vyplouvat na povrch diametrální rozdíly mezi tím, v jakém zisku či ztrátě se nacházejí jednotlivé pobočky nadnárodních mateřských firem.

Ukázalo se, že koncerny umí v rámci svých vnitřních obchodů dobře využít toho, kam přesunout peníze tak, aby nemusely zdaňovat desítky procent zisku, ale aby danily v té zemi, kde je to pro ně nejvýhodnější. A to, i když tam žádná reálná přidaná hodnota jejich výrobků či služeb nevznikla.

Symbolem se stalo Lucembursko, kde danila a daní řada firem za speciální nízké sazby, aniž tu služba či produkt vzniká.

"Začaly se proto vést politické diskuse, nakolik je to morální a etické. Což vyústilo v dohodu mezi členskými zeměmi OECD, která vede k narovnání podmínek. Cílem je zdaňovat zisky férověji a hlavně tam, kde skutečně vznikají," říká vedoucí daňového oddělení kanceláře Vilímková & Dudák Lenka Pól Brožková.

HN: Jak lze dosáhnout toho, aby firmy zdaňovaly své zisky tam, kde vznikají?

Podrobným reportováním mateřské společnosti finančnímu úřadu v zemi svého sídla. Mateřská společnost sesbírá od svých dcer data a předá je finančnímu úřadu ve své zemi. Zpráva bude obsahovat mimo jiné informace o výnosech z transakcí se sdruženými podniky, o výsledku hospodaření před zdaněním, včetně všech mimořádných nákladů a výnosů, o zaplacené dani z příjmu včetně záloh či doměrků daní, o splatné dani z příjmů, také o kumulovaném výsledku hospodaření, hodnotě aktiv či počtech zaměstnanců.

Dobře tak bude vidět na zisky a ztráty v jednotlivých dceřiných firmách podniku. A hlavně: data budou přístupná daňovým úředníkům ve všech zemích, kde firma působí.