Z prostorů mezi oblouky zmizí garáže i dílny s malbami sprejerů a celá mohutná, nyní chátrající stavba, by se měla stát ozdobou čtvrtí Karlín, Holešovice a Bubny.

Oprava Negrelliho viaduktu, kulturní památky, která byla až do roku 1910 nejdelším mostem v Evropě, ve středu začíná. Stavbaři nyní historický technický skvost oplotí a začnou pracovat na jeho obnově. Vlaky ale budou na trase z Masarykova nádraží přes ostrov Štvanici do Bubnů jezdit ještě osm týdnů. Železniční výluka začne až čtvrtého července.

"Dnes začínáme s oplocováním, první bourání začne kolem týdne, stejně jako demontáž vestaveb v klenbách oblouků. Jakmile se dostaneme k pilířům, začneme i se sanací jejich základů," uvedl ředitel stavby Jiří Daňhelka ze společnosti Hochtief, která vede konsorcium stavebních firem podílejících se na obnově viaduktu.

V červenci, kdy stavbaři uzavřou viadukt pro vlaky, vznikne na bubenečské straně nová provizorní zastávka Praha- Bubny. "Bude to ve směru od nynějšího nádraží Praha-Bubny blíže k stanici metra Vltavská," řekl Daňhelka. Tady budou veškeré vlaky ze směru od Bubnů, třeba ty, které jezdí od Ústí nad Labem na Masarykovo nádraží, končit. Zároveň to bude i místo, odkud budou dopravci soupravy vypravovat.

Vlaky se na trať vrátí až po dvaceti šesti měsících, v září roku 2019. Celá stavba, která přijde společnost Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na 1,44 miliardy korun, ale skončí až v červenci roku 2020. Obyvatelé okolních domů i podnikatelé, kteří u viaduktu sídlí, se musí smířit s tím, že život se jim nyní ztíží. Stavba logicky přinese zvýšení hluku i prašnosti.

"Samozřejmě jsou dány limity, které stavbaři musí dodržet. Pracovat budou jen přes den. Po rekonstrukci ale budou vlaky na viaduktu díky zabudování antivibračních rohoží hlučné méně," uvedl náměstek ředitele Stavební správy západ SŽDC Bohuslav Stečínský.

O své garáže a dílny v obloucích viaduktu přijdou jejich pronajimatelé. V úterý se uzavřelo parkoviště u křížení mostu se Sokolovskou ulicí, už před časem oblíbená hospoda U Fandy. "Co se dá dělat, vedl jsem ji od roku 1996 a teď je konec. Štamgasti sepsali i petici, ale bylo to houby platné. Teď hledám v Karlíně nové místo, chci se jako hospodský živit i dál," uvedl provozovatel podniku František Řežábek.

Minimálně dotčené by mělo být autobusové nádraží Praha-Florenc. "Museli jsme najít postup, který umožní stavět za provozu nádraží. V době špiček se potřeby stavby potlačí a naopak. Demontáž a dočasný přesun čeká jen nástupiště přilehlá k viaduktu," řekl Stečínský.

Celá oprava rozsáhlé historické stavby bude pod přísným dohledem památkářů. Stavbaři i oni posoudí stav doslova každého kvádru či cihly z tisíců, které viadukt tvoří. "Způsob, jakým se bude opravovat, není restaurování, ale je to tomu blízko. Vycházíme samozřejmě z historické podoby stavby a například návrh sanačních postupů zpracovával člověk, který se právě restaurováním historických objektů zabývá," dodal Stečínský.

Inspirací pro projektanty pak byly příklady obnovy podobných městských železničních mostů z Vídně, Berlína a Curychu. Prostory uvnitř oblouků viaduktu, kterých je zhruba stovka, i kolem něho zůstanou po opravě přístupné a měly by být do budoucna využity třeba pro obchody, stánky, případně upraveny pro odpočinek obyvatel města.

Související