Americký prezident Donald Trump sice říká, že je zastáncem volného obchodu, tvrdí však, že obchodní vztahy musí být férové, a připouští zavedení cel a dalších prostředků, což ostatní země, včetně těch evropských, zneklidňuje. Trumpův protekcionismus by mohl mimo jiné zasáhnout i české vývozce. Nejasnou budoucnost evropské i světové ekonomice přináší také brexit, který ve středu oficiálně odstartovala britská premiérka. Jeho vliv dopadne i na české firmy.

Od deseti hodin může dávat otázky předsedovi Aspen Institute v Praze Ivanu Hodáčovi. Ptát se jej můžete na ochranářskou politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, možný dopad jeho kroků na mezinárodní obchod nebo budoucnost evropské ekonomiky po odchodu Británie z EU a jednotného trhu.

Ivan Hodáč je nejen předsedou Aspen Institute v Praze, ale také jedním ze zakladatelů této obecně prospěšné organizace, která je partnerem celosvětové sítě Aspen Institute. Ta slouží jako platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy.

V minulosti působil Ivan Hodáč jako tajemník Asociace evropských výrobců automobilů a rovněž jako šéf evropské kanceláře americké mediální společnosti Time Warner.

Ivan Hodáč odpovídal na vaše dotazy:

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Podle mého názoru není problém Trump a jeho snaha vrátit výrobu do USA, ale rostoucí automatizace právě ve výrobě a s tím spojená nižší potřeba pracovníků a hlavně pro celosvětovou ekonomiku představuje problém státy Západu, které jsou extrémně zadlužené, horentně zdaněné obyvatelstvo v nich a extrémně rozbujelý veřejný sektor a sociální systém, který narostl s přistěhovalectvím ze zemí Třetího světa. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuju
Ivan Hodáč
Samozřejmě, jestli se Trump bude snažit vrátit do USA výrobu aut, bude to těžké. Vůbec si neuvědomuje, že ztrátu pracovních míst nezpůsobuje odchod podniků z USA, ale ztráta náskoku v technologiích. Zaostávání v sektoru technologií způsobuje 80% ztrát, 20% volný obchod. Trumpovi se dostat zpět automobilky do USA nepodaří. Pokud bude příliš tlačit na pilu, pak se globální struktura obchodu začne bortit. To nebude dobré ani pro USA, ani pro nás v Evropě, zkrátka pro nikoho krom Číny. Té Trump odchodem od TPP uvolní místo. Již dnes se mluví o 16+1 a Čína například v Davosu jasně prohlásila, že se bude volného obchodu a liberální ekonomiky zastávat. Zda-li je to pravda, či není, na to si můžete udělat svůj vlastní názor.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, jak může brexit přímo ovlivnit českou ekonomiku? A kdy se to projeví?
Ivan Hodáč
Pro českou ekonomiku by bylo největším nebezpečím, kdyby zaniklo fungování otevřeného trhu v Evropě a kdyby naše výrobky neměly volný přístup do VB. Nikdo neví, jestli to tak bude. Pokud se to projeví, tak až po nějaké době. Dalším negativním dopadem by byla ztráta přístupu německé ekonomiky na trh ve VB. Dnes však stále nikdo neví, jak vyjednávání ohledně brexitu dopadne.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, prosadí Donald Trump podle vás přeshraniční daň, případně jiná ochranářská opatření. A jaký dopad to může mít třeba i na české firmy?
Ivan Hodáč
Zaprvé - pro Trumpa, ač o tom stále hovoří, bude velice těžké uvalit pětatřiceti a víceprocentní cla na dovoz například aut do USA. Spojené státy jsou členem WTO - existují některé zákony, podle nichž se členové musí/měli by se řídit. Pokud se Trumpovi podaří tato protekční opatření nějakým způsobem prosadit, mělo by to například v automobilovém průmyslu nepřímý dopad na naší ekonomiku. Auta do USA sice nevyvážíme, ale v dovážených autech je mnoho komponentů, které se vyrábí v České republice. Mělo by to ale jeden ještě horší, přímý dopad - pokud Trump s tímto začne, může to vyvolat vlnu protekcionismu po celém světě, což se naprosto liší od zájmů České republiky. To vlastně není v zájmu nikoho.
Čtenářský dotaz
Jak vnímá Brusel Trumpa?
Ivan Hodáč
Zatím nevím. Trump, ačkoliv pokračuje stále v tom, co říkal během předvolební kampaně, tak není jisté, že všechny věci, které položil na stůl, splní. Někteří bruselští lídři, například pan Juncker a pan Tusk, se vyjádřili vzhledem k Trumpovi velice negativně, ale EU si nemůže dovolit mít s USA negativní vztahy. O obchodní válce ani nemluvě. Myslím, že Brusel stále čeká, až se v USA vytvoří celá nová administrativa, a zatím jediní, co se z EU sešli s Trumpem byli Merkelová, a pokud považujeme VB za součást EU, Theresa Mayová. Takže uvidíme.
Čtenářský dotaz
Co říkáte na odchod Tomáše Prouzy? Nechcete to vzít za něj? Co říkáte české evropské politice?
Ivan Hodáč
Odchod Tomáše Prouzy mne překvapil jen do jisté míry. V žádném případě to za něj nechci vzít. Myslím si, že česká politika by měla být více proevropská a konstruktivní. Měli bychom se snažit hrát v Evropě důležitější a pozitivnější roli. Domnívám se, že v dnešní době, kdy se mnoho věcí v EU bude přehodnocovat a částečně i měnit, tak je to pro nás příležitost, které bychom měli využít. V poslední době se hodně mluví o tzv. "East-West divide", a my bychom mohli, nebo spíše měli hrát roli mostu, který by toto vznikající rozdělení, které není v zájmu nikoho, mohl překlenout. Co se týče našeho členství v EU, nemáme k němu žádnou alternativu. To ale neznamená, že bychom neměli hrát pozitivní roli v debatě, která dnes nastává o budoucnosti Evropské Unie.
Čtenářský dotaz
Co by se podle vás v Evropě stalo, kdyby se EU rozpadla zcela? Co by to znamenalo pro český byznys? Která evropská země by na tom vydělala, která prodělala? díky
Ivan Hodáč
Zaprvé se domnívám, doufám a věřím, že EU se nerozpadne. Byla by to pro Evropu a pro Českou republiku neuvěřitelná katastrofa. To, že se EU musí změnit, to asi všichni víme. Její podstata existence jednotného trhu - Schengen, společná politika v určitých oblastech, atd. musí zůstat. Žádná evropská země by na rozpadu EU nevydělala. Ani Německo, ač si to někteří lidé myslí. V Evropě je přes 70 let mír - poprvé v historii kontinentu - ale nikdo neříká, že se nemůže opět začít válčit. Je hodně lidí, kteří se domnívají, že mír v Evropě je samozřejmost, že existence NATO a naše členství v něm zaručuje mír, ale vůbec tomu tak nemusí být. Takže jak hospodářsky, tak z hlediska bezpečnosti je rozpad EU pro nás i pro ostatní členy dosti velikou katastrofou.
Čtenářský dotaz
Co říkáte tomu, že Trump zrušil Obamovu ekologickou politiku. Je to konec obnovitelných zdrojů v USA?
Ivan Hodáč
Není to konec obnovitelných zdrojů v USA, v žádném případě. Obamova ekologická politika není jeho ekologickou politikou, ale je součástí globální ekologické politiky. Uvidíme, jestli Trump bude ochoten, nebo lépe řečeno USA, podepsat pařížskou dohodu. V každém případě mě tento jeho pokus a krok nepřekvapil. Uvidíme, jaký to bude mít další vliv na ekologickou politiku jiných hlavních aktérů, jako je Čína a Rusko. Rozhodně to nic nezmění na pozici Evropské Unie v tomto směru.
Čtenářský dotaz
Myslíte, že se dokáže Velká Británie v průběhu jednání o brexitu zároveň dohodnout s EU na nějaké formě obchodní smlouvy? A může být brexit pro Británii přínosný v tom, že bude mít volnější ruce při uzavírání mezinárodních obchodních smluv, než má jako člen EU.
Ivan Hodáč
Velká Británie se v průběhu jednání nemůže dohodnout o obchodní smlouvě s EU. To se může udělat až po odchodu VB z Evropské Unie. Samozřejmě, že se o to Velká Británie pokusí a vůbec nevylučuji, že jedna část budoucích vztahů mezi EU a VB bude dohoda o volném obchodu. Je naivní se domnívat, že Velká Británie bude mít volnější ruce při uzavírání mezinárodních smluv, ba právě naopak. Samozřejmě, že si bude moci dělat, co chce, ale nebude mít tu váhu, kterou má ve vyjednávání mezinárodních obchodních smluv Evropská Unie. Takže Británii "volné ruce" nic nepřinesou.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, Donald Trump je především byznysman. Uvědomuje si podle Vašeho názoru to, jak silně jeho rozhodnutí může ovlivnit evropsko-americký obchod? A není to z jeho strany spíš snaha ukázat sílu Ameriky?
Ivan Hodáč
Neuvědomuje. To, že nechce pokračovat ve vyjednávání TTIP jasně ukazuje na to, že nerozumí významu mezinárodního obchodu a významu globální ekonomiky pro USA. Jeho rozhodnutí dle mého názoru může momentálně ovlivnit pouze to, že se nebude pokračovat ve sbližování ekonomik Spojených států a Evropy. Například, co se regulačního rámce týče, a jiných. Můžeme jenom doufat, že tato jeho nepochopitelná pozice nebude mít dlouhodobý dopad na vztahy mezi Spojenými státy a Evropskou Unií.
Čtenářský dotaz
Měla by EU, respektive Juncker, používat podobnou rétoriku jako Trump (viz. jeho reakce na Trumpovu podporu Brexitu, kdy Juncker na oplátku řekl, že bude podporovat oddělení Texasu od USA). Nerozděluje těmito proklamacemi oba kontinenty ještě víc? A jaký způsob komunikace by měli evropští politici vůči Trumpovi volit?
Ivan Hodáč
Nesouhlasím s politikou "oko za oko, zub za zub", ale musíme se jasně vyjadřovat v tom smyslu, že budeme bránit naše liberálně-demokratické hodnoty, a pokud uvidíme, že se Trump pohybuje jiným směrem, měli bychom se k tomu jasně vyjádřit. Ale když Juncker řekl, že bude podporovat oddělení Texasu od USA, tak si myslím, že to skutečně přehnal. To vůbec neznamená, že souhlasím s tím, co řekl Trump o brexitu. V tomto směru, a v mnoha jiných, by bylo lépe, kdyby se řídil příslovím "dvakrát měř, jednou řež".
Čtenářský dotaz
Dokáže podle vás EU vytvořit do budoucna vytvořit jednotný evropský trh i v oblasti služeb nebo zvítězí ochranářství jednotlivých zemí, jako to vidíme například v případě problémů, které působí českým dopravcům různá administrativní opatření např. v Německu či Rakousku?
Ivan Hodáč
Pevně věřím, že se EU podaří vytvořit do budoucna jednotný evropský trh i v oblasti služeb. Ochranářství, například ohledně českých dopravců, které není pouze v Německu a Rakousku, a které je pro nás velice nepříjemné, se doufám co nejdříve vyřeší.
Čtenářský dotaz
Myslíte si, že Donald Trump chce skutečně rozbourat celý systém mezinárodního obchodu založený na mnohostranných smlouvách? A že USA vystoupí z WTO? Jaké by to mělo následky pro Evropu?
Ivan Hodáč
Domnívám se a jsem přesvědčen, že Trump z WTO nevystoupí. Nemá to pro něj žádný význam. Kdyby se náhodou naprosto zbláznil a k tomuto kroku sáhl, tak si nejsem jist, že by mu to prošlo kongresem a senátem. A kdyby se stalo i to, jsem přesvědčen, že USA by se do WTO vrátily. Následky pro Evropu by byly samozřejmě v této naprosto teoretické situaci nepříjemné, protože by to znamenalo, že se USA opravdu uchylují k absolutnímu protekcionismu. To by ale nemělo dopad jenom na Evropu. Měli bychom si uvědomit, že pokud se USA kvůli Trumpovi dostanou do obchodní, a tím pádem i do ekonomické izolace, pouze to pomůže zvýšit vliv Číny jak v pacifické oblasti, tak globálně. To už vlastně vidíme nyní na příkladu TPP. Děkuji za všechny vaše otázky. Přeji krásný zbytek dne, Ivan Hodáč
Související
Newsletter

Byznys podle HN

Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější?

Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru