Petr Souček bude mít v nové pozici na starosti péči o stávající korporátní klienty i vyhledávání nových příležitostí pro spolupráci. Součástí toho budou například návrhy destinací pro incentivní zájezdy, zpracovávání požadavků na specifické lokality, spolupráce na MICE projektech českých klientů i zahraničních klientů mířících do střední a východní Evropy a v neposlední řadě vyhodnocování zpětné vazby ze strany klientů. Kromě toho bude dohlížet na průběh konferencí, meetingů a dalších akcí.

Před příchodem do Asiany působil tři roky v Britské obchodní komoře v ČR, kde jako Event Manager zodpovídal za přípravu a realizaci sociálních, vzdělávacích a networkingových akcí a dále za akvizice komerčních partnerů či akvizice nových členských společností komory a péči o ty stávající.

Související