Desítky nově vysazených stromů a keřů, které nabízejí útočiště ptákům, včelám i domov netopýrům, jsou jednou z věcí, kterými se pyšní firma Veolia a za něž dostala ocenění TOP odpovědná firma 2016. Uniformní trávníky ve svých areálech mění na květnaté louky, redukuje i množství chemikálií používané k jejich údržbě. Podpora druhové rozmanitosti je součástí strategie společnosti, která si své areály nechává posuzovat od Českého svazu ochránců přírody a přibližuje je krajině.

Za svůj přístup k ekologii si ve středu na slavnostním galavečeru v pražské La Fabrice zástupci Veolie převzali ocenění v kategorii Leader v životním prostředí.

Soutěž TOP Odpovědná firma 2016 pořádá platforma Byznys pro společnost. Letos ve svém 13. ročníku soutěž ocenila nejvýznamnější projekty firem v oblasti trvale udržitelného a odpovědného podnikání.

Titul TOP Odpovědná firma roku za nejlepší strategii v hlavní kategorii pro velké firmy získala společnost KPMG Česká republika. Nejlepší strategií roku v kategorii TOP Odpovědná malá firma, ceně společnosti Plzeňský Prazdroj, se stalo družstvo ZOD Brniště.

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným veřejným ratingem pro odpovědné podnikání a CSR u nás. Umožňuje firmám porovnat své přístupy a dosáhnout zlaté, stříbrné či bronzové úrovně. Ty nejlepší firmy pak získají hodnocení projekt či strategie roku,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

V kategorii Pracoviště budoucnosti 2016, ceně společnosti Microsoft, se stal projektem roku program O2 Czech Republic Expert as trainers, který přináší inovativní recept na vychovávání talentů mezi vlastními pracovníky. V kategorii Nejangažovanější zaměstnanci si ocenění odnesla společnost IBM Česká republika, jejíž snahou je zapojit zaměstnance - experty - do podpory veřejně prospěšného sektoru.

V kategorii Společensky prospěšný projekt 2016 pak byla oceněna společnost Sanofi a její STK pro chlapy, v němž Sanofi vyzvala muže, aby si zašli na preventivní vyšetření. Uznání za společensky prospěšný projekt v oblasti médií obdržela i Česká televize, a to díky adopci oblíbených pořadů, které pomáhají neziskovým organizacím získávat potřebné finance.

Cenu společnosti GSK v kategorii Diverzita 2016 získal Vodafone Czech Republic. Odborná porota ocenila, že Vodafone podporuje rozmanitost na pracovišti jako své strategické téma a zaměřuje se na všechny skupiny, včetně LGBT komunity.
 
Cenu pro malou firmu za dlouhodobý přínos CSR v Česku získala společnost Allen & Overy. O speciálních kategoriích TOP Odpovědná firma 2016 – Cena veřejnosti vydavatelství Economia a TOP Odpovědný leader 2016 se rozhodovalo na základě nominací čtenářů iHNed.cz.

Odborná porota poté ocenila společnost Bamboolik a Odpovědným leaderem roku se stal Jan Žůrek, řídící partner KPMG Česká republika v letech 2010-2016. Zlaté ocenění ve speciální kategorii Odpovědný reporting obdržely KPMG Česká republika a Plzeňský Prazdroj.

Nezávislí porotci letos vybírali z více než 100 strategií a projektů od zhruba 70 přihlášených firem. „Nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: hodnotový posun a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat. Velice nás těší, že právě veřejná diskuse nad těmito tématy přináší další možnou inspiraci, jakým směrem lze v budoucnu v České republice posouvat hranice CSR aktivit,“ doplňuje Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost.

Související