Andrea Märzová, která nově vede ZK Rotterdam, začínala v agentuře CzechTrade jako exportní konzultantka v oddělení živých věd v sektorech potravinářského a chemického průmyslu. Po studiích působila jako advokátní koncipientka se zaměřením na trestní a občanské právo a právo Evropské unie.

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a část studií strávila na vysoké škole v Německu. Je jí 30 let, hovoří plynně německy a anglicky a  intenzivně studuje nizozemštinu.

Mezi její záliby patří jóga, cestování a umění.

Související