Z Česka loni odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím, jako je tzv. Islámský stát (IS). Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali krátkodobě. Jejich návrat do EU by představoval vážnou bezpečnostní hrozbu kvůli možné účasti na teroristických útocích. Ve výroční zprávě za loňský rok to ve čtvrtek uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).

Podle českých zpravodajců IS i přes četné územní a personální ztráty dokázal loni provést významné teroristické útoky, které se týkaly i Evropy. Pak zvýšil propagandu, jejímž cílem byl nábor dalších dobrovolníků, kteří by se přidali k radikálním ozbrojeným složkám.

BIS kvůli tomu začala sledovat aktivity lidí, kteří projevili sympatie k ideologii a činům IS. "V mladší generaci tuzemských muslimů odhalila několik sympatizantů. U většiny z nich byly prezentované názory projevem psychické lability, frustrace či přímo nemoci," uvedla BIS.

Zahraničním rozvědkám v Česku dominují Rusové

V Česku loni nejvýznamněji působily zpravodajské služby Ruska a Číny. Čínské zájmy se soustředily na rozšiřování vlivu v české politice a ekonomice. Rusko loni vedlo hlavně informační válku související s ukrajinskou a syrskou krizí, zpravodajci také vyvíjeli úsilí dostat se k dotacím prostřednictvím nastrčených osob.

Podle BIS se ruští zpravodajci snažili oslabit informační potenciál země utajenou infiltrací do českých médií a internetu nebo masivní produkcí propagandy a dezinformací. Snažili se také narušovat vnitřní soudržnost a akceschopnost organizací NATO či EU šířením nepravdivých informací, které například vytvářely virtuální hrozbu války. Rusko také loni pokračovalo ve snahách prohloubit vliv, udržet a posílit pozice v české energetice, soustředilo se i na pokračování aktivit na poli ekonomické a vědeckotechnické rozvědky.

Špioni z Číny v minulých letech hlavně rozvíjeli svůj vliv a pronikání do státních struktur. Dlouhodobě se věnují především využití ekonomických argumentů k podpoře svých politických zájmů. "Čínská diplomacie, byznys a zpravodajské služby v roce 2015 navázaly na úspěchy předchozího roku a pokračovaly v rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci," popsala BIS jejich loňskou aktivitu. V Česku podle BIS působí hlavně čínská vojenská rozvědka.

Extremistům se nepovedlo bezprostředně ohrozit demokracii, začínají ale spolupracovat

BIS loni nezaznamenala aktivity extremistů, které by znamenaly konkrétní hrozbu a bezprostřední ohrožení demokratických základů země. Extremisté se snažili oslovit širší veřejnost a získat její podporu. Závažnějším a novým jevem je schopnost extremistů přehlížet v některých případech vzájemné neshody, osobní a ideologické rozdíly a začít kooperovat.

Pracovníci služby se dále zaměřili na to, jaké dopady na českou společnost měly migrační krize a následná vlna uprchlíků, která přišla do Evropy. Kvůli tomu se totiž zvýšily aktivity lidí šířících xenofobii a rasismus. "Téma imigrace přesahovalo oblast extremismu a stalo se jedním z problémů, které česká veřejnost začala považovat za bezpečnostní riziko," uvedla kontrarozvědka.

Loňský rok byl významný tím, že kvůli migrační krizi bylo hodně demonstrací proti uprchlíkům i na jejich podporu. Pravicoví extremisté podle BIS navazovali kontakty s populistickými protiuprchlickými subjekty.

Bezpečnostní riziko znamenaly také levicově extremistické subjekty, jejichž primárním cílem podle BIS bylo jitřit situaci a vyvolávat konflikty. "V počátcích se primárně jednalo o verbální napadání či provokování ideových odpůrců. Několikrát došlo k házení vajec na řečníky či účastníky protiuprchlických akcí. Ve druhé polovině roku byly do davu odpůrců migrace vhozeny i nebezpečnější předměty," uvedli zpravodajci.

Související