Od pondělí 20. června se mohou firmy i další organizace hlásit do každoročního žebříčku českých nadací a fondů, firemních i nefiremních, který sestavuje Fórum dárců. Jeho smyslem je ukázat, do jakých oblastí a jak nadace a fondy investují a přispět tak k rozvoji transparentnosti dárcovství z fondů.

V loňském roce Fórum dárců ve spolupráci s vydavatelstvím Economia vypracovalo unikátní analýzu firemních nadací a fondů, která přinesla chybějící informace o tom, jak jejich prostřednictvím firmy darují. Založení firemní nadace a fondu totiž znamená jasný a dlouhodobý závazek firmy, darovat přehledně a s férovými pravidly.

Podle průzkumu společnosti InsightLab z června 2016 si většina Čechů myslí, že je správné, aby neziskové organizace podporovali nejen lidé, ale i firmy. Tento názor vyjádřilo 85 % dotázaných. Mělo by se jednat zejména o peněžní dary (řeklo 69 % dotázaných) než poskytování znalostí nebo služeb (jen 31 %). 

„Ačkoliv firemní nadace a fondy tvoří zhruba 12% z celkového počtu nadací a fondů u nás, tvoří jejich podíl na darech necelou polovinu,“ říká Klára Šplíchalová z Fóra dárců. „Celkem sledovaných TOP 150 českých nadací věnovalo 1,1 miliard korun,“ upřesňuje Šplíchalová.

Působnost firemních nadací a fondů je nejčastěji celorepubliková, spíše výjimečně fondy působí po krajích, nejčastěji tam, kde sídlí jejich zřizovatel. Příkladem je třeba Nadace Preciosa v libereckém regionu. Firemní nadace a fondy nejčastěji investují do podpory a rozvoje vzdělávání, dále kultury, oblasti sociální, zdravotní a humanitární a dětí a mládeže. Nejméně pak věnují svoje prostředky na oblast ochrany lidských práv, nemovité kulturní památky a rozvoj neziskového sektoru. 

Celkem podle dostupných údajů rozdělily sledované firemní nadace a fondy v roce 2014 celých 444 989 743 korun. Největším firemním nadačním dárcem je Nadace ČEZ s více než 162 miliony investovanými korunami. Podobně jako například ve Velké Británii, i u nás tvoří většinu grantových příspěvků od firemních nadací a fondů dary první desítky největších, a to celých 342 milionů (s tím, že téměř 163 milionů věnovala nadace ČEZ). 

Zájemci o zapojení se do letošního přehledu se mohou hlásit od pondělí 20.6, a to online na stránkách Fóra dárců. Od stejného data se lze hlásit se zajímavými veřejně prospěšnými projekty firem i neziskovek do Cen Fóra dárců na adrese www.cenyforadarcu.cz. V

 letošním ročníku tvůrci soutěže připravili dvě novinky, a to speciální kategorii pro sbírkové předměty a charitativní zboží a možnost přihlásit finančně úspěšnou veřejně prospěšnou sbírku. Výsledky přehledu nejlepších českých nadací a fondů i vítězové Cen Fóra dárců 2016 budou zveřejněny na Dárcovském summitu, který se uskuteční 29. listopadu.

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru