Tanzanský farmář Edgar Mlawa si díky mikropůjčce od české studentské iniciativy koupil vlastní rýžové políčko a postavil větší dům pro svou manželku a tři děti. Jumovi Ilongovi zase vypůjčené peníze umožnily zaplatit dětem studium na střední škole. Nezisková organizace Maendeleo, kterou založili studenti Mezinárodních rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, podpořila za čtyři roky působení v Tanzanii 180 lidí.

Maendeleo pomáhá v pěti vesnicích v odlehlé suché oblasti Utengule Usangu, která je nejchudším koutem Tanzanie. Realizuje tady čtyři projekty, z nichž největší se jmenuje ´Podpora farmaření´ a kombinuje vzdělávání se zemědělskými mikropůjčkami. Snaží se přitom seznámit farmáře se šetrným a efektivním hospodařením na poli při pěstování rýže a zlepšit jejich postavení při prodeji úrody na trhu.

Ze začátku vybírali účastníky projektu farmáři podpoření v předchozím roce. Od roku 2014 je projekt otevřený všem. Osmičlené skupiny mohou žádat o společnou mikropůjčku v hodnotě 6500 korun, z toho 500 korun slouží k zaplacení poplatku za vzdělávací kurzy a zbytek pokrývá náklady na tréninkové pole.

Svépomocná skupina, která se chce do projektu zapojit, musí nejprve ukázat, že se dokáže zorganizovat a společnou prací získat alespoň část prostředků na to, aby mohla založit, obdělat a sklidit své společné tréninkové pole.

"V období sucha vyrábějí cihly, dělají nádenické práce nebo třeba sbírají a prodávají palivové dříví. Těsně před obdobím dešťů navštěvují intenzivní vzdělávací kurzy. Jejich praktická část se koná na tréninkových polích, kde se učí například vybrat správnou odrůdu rýže pro různé typy půdy a práci s hnojivy," popisuje předseda Maendelea Martin Schlossarek.

Pokud si skupina vede dobře a daří se jí vypůjčené peníze účelně využít a bez problémů splatit, mohou další rok zažádat o mikropůjčku také jednotliví členové. "Správné využití peněz kontrolují čtyři dobrovolníci. Hlídají, zda farmáři peníze skutečně investují do polí a nikoliv do spotřeby. Pokud je použijí na jiný účel než na farmaření, přicházejí o možnost mikropůjčku v budoucnu čerpat," vysvětluje Schlossarek.

Půjčku dosud nesplatil pouze jeden farmář. Vrátil tři pětiny částky a zbytek mu byl odpuštěn z důvodu vážné nemoci. Stejně tak pouze v jednom případě došlo k využití systému křížového ručení ´jeden za všechny, všichni za jednoho´, kdy za neplatícího člena zaplatil zbytek skupiny.

Maendeleo představilo také malý pilotní projekt ´Mikropůjčka pro podnikání´, v rámci kterého mohou prověření farmáři či svépomocné skupiny získat peníze i na aktivity mimo zemědělský sektor. Žádat mohou o investici až 12 tisíc korun. "Jediným omezením je, že musí jít o byznys, který přinese dlouhodobé výdělky. Jakmile podnikání vydělává, splatí dlužník peníze zpět," líčí Schlossarek. Nápady, které Maendeleo podpoří, vybere komise místních dobrovolníků.

Nezisková organizace spustila v Tanzanii také grantovou soutěž, ve které mohou skupiny soupeřit o nevratnou dotaci na své projekty. Upřednostňuje přitom nápady, které spolufinancují navrhovatelé a které jsou prospěšné pro celou společnost. Celkový rozpočet soutěže je přibližně 12 tisíc korun a grant může být rozdělen mezi jednoho nebo více vítězů.

Vzdělávat místní obyvatele v oblasti zemědělství, podnikání, ale také zdraví pomáhá rovněž projekt ´Knihovnička v Mahangu´. Obyvatelé vesnice Mahango si mohou za malý poplatek půjčit jednu ze 30 knih ve svahilštině, která je úředním jazykem Tanzanie. Půlka poplatku jde knihovníkovi a druhá polovina na obnovu knižního fondu. Projekt byl vytvořen tak, aby byl soběstačný a nezávislý na Maendeleu.

Studentská nezisková organizace je financována ze soukromých darů (vratných či nevratných) a z fundraisingových akcí. Většina finanční podpory pochází od fyzických osob a menší část darů od drobných podnikatelů nebo jiných právnických osob. "Podnikatelé nás podporují hlavně tím, že nám přispívají svými službami nebo výrobky při pořádání fundraisingových nebo jiných propagačních akcí. Pomáhají nám s tiskem fotek, které vystavujeme, poskytují nám dary do tomboly nebo zajišťují občerstvení a prostory," popisuje Schlossarek.

Kromě studentů a absolventů Mezinárodních rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci se na fungování Maendelea podílí také tanzanští dobrovolníci. "Našim cílem je, aby si projekt v maximální možné míře řídili sami Tanzánci," uzavírá Schlossarek.