Začátek roku ekonomice vyšel. Tržby exportérů z dovozu z Česka v lednu meziročně vzrostly o 5,7 procenta. A to přes to, že koruna je silnější, než byla před rokem. Export vyjádřený v eurech je vyšší dokonce o 9,2 procenta.  

Přebytek exportu se opět zvýšil. "Zahraniční obchod zahájil nový rok s rekordním lednovým přebytkem ve výši 19,3 miliardy korun," říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Pomohlo i to, že dovoz v lednu poklesl o půl procenta. Důvodem jsou nižší ceny paliv - jen levnější ropa a plyn ušetřily ekonomice miliardy korun. Struktura dovozu ukazuje, že již slábne vlna investic do nových výrobních kapacit. Dováží se méně výrobních strojů a kancelářského vybavení. Firmy i domácnosti ale kupují stále více nových automobilů. "Naopak v důsledku rostoucí domácí spotřeby se zvyšuje dovoz spotřebního zboží a potravin do Česka," dodává Horská.  

Začátek letošního roku nepřinesl žádné změny v tom, kam české zboží proudí. Rozhodující je stále Evropská unie, která je největším odbytištěm a zároveň jediným místem, kde si Česko vytváří přebytek svého zahraničního obchodu. Ze zbytku světa se doveze více zboží, než se tam z Česka exportuje.

 

Související

Peníze podle Leoše Rouska

Máte zájem o informace z ekonomiky v širších souvislostech?

Zadejte svou e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr informací, které se během týdne objevily v médiích. Těšit se můžete na komentář událostí od Leoše Rouska, hlavního analytika Hospodářských novin.