Ekonom přes SMS

Pošlete do úterý 22:00 SMS ve tvaru: EKONOM JMENO PRIJMENI ULICE CP OBEC PSC na číslo 90211 a časopis Ekonom vám doručíme až domů. Přečtěte si více o službě.

Cena SMS služby včetně doručení výtisku je 49 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje ATS Praha.

Valným hromadám společností s ručením omezeným a akciových společností poskytuje zákon o obchodních korporacích možnost rozhodnout o výplatě podílu na zisku jinak než v penězích. V případě s. r. o. dokonce o takovém způsobu výplaty může být rozhodnuto až samotnou valnou hromadou, aniž by byl zakotven ve společenské smlouvě společnosti.

Výplata nepeněžitého plnění může proběhnout formou předání výrobků společnosti, případně poukázek na zboží. Šroubárna tak může rozhodnout o výplatě ve šroubcích, pivovarská společnost určit, že na každou akcii náleží jeden sud piva, a cementárna vyplácet ve formě pytlů s cementem. Pro výplatu je ale možné použít i jiné věci, které jsou ve vlastnictví společnosti. Nelze tak vyloučit ani vyplacení formou podílu v jiné obchodní korporaci.

Významnou roli bude v případě poskytování nepeněžitého plnění hrát ocenění znalcem vybraným společností, které je nezbytné především (avšak nejenom) z pohledu ochrany věřitelů, ale i k zajištění toho, že se nevyplatí více, než kolik může společnost k výplatě zisku vůbec rozdělit. Vzhledem k tomu, že výplata podílu na zisku podléhá srážkové dani ve výši 15 procent, je pro společníky či akcionáře nejvhodnější postup, kdy je podíl na zisku rozdělen na nepeněžitou část ve výši 85 procent a část peněžitou tvořící 15 procent. Tento peněžitý podíl bude následně použit právě na úhradu daně z příjmu.

Související