Rakouský projekt, který vzdělával uprchlíky nebo nápad jak zapojit bezdomovce do práce jako nosiče zavazadel na nádražích. Soutěž SozialMarie každoročně oceňuje projekty, které pomáhají lidem v nouzi. Vítěz může získat až patnáct tisíc eur, tedy zhruba čtyřista tisíc korun.

Do úterka mají lidé jednu z posledních možností, jak přihlásit své projekty z oblasti sociální sféry do letošního ročníku SozialMarie 2016, kterou pořádá rakouská soukromá nadace Neklid. Uzávěrka přihlášek je 26. ledna pět minut před půlnocí. Soutěž je určena pro projekty z Česka, Maďarska a Rakouska a přihlásit se může kdokoliv.

Soutěž je určena firmám i lidem, které se zabývají aktuálními sociálními problémy. Podmínkou je, že už musí fungovat a zároveň musí mít reálnou budoucí perspektivu. "Přihlášku mohou podat se svými projekty soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky, organizace veřejné správy a samosprávy,“ vysvětluje pravidla koordinátorka soutěže pro Českou republiku, Magdalena Kordová.

Výběr vítězných projektů bude po uzávěrce probíhat ve třech fázích. "První bude vyloženě kontrolní, musíme zkontrolovat, zda přihlášky splňují zadaná kritéria. Druhou částí bude předvýběr pro odbornou porotu SozialMarie, která ve třetí fázi vybere patnáct vítězných projektů. Zohledňovat se bude hlavně novátorský přístup k řešení v sociální oblasti,“ pokračuje Kordová a dodává, že vyhlášení výsledků proběhne 1. května v rámci slavnostního udílení cen ve Vídni.

První místo získává patnáct tisíc eur, druhé pak deset tisíc eur a třetí pět tisíc eur, což je zhruba sto třicet pět tisíc korun. Loni získal ocenění například český projekt nazvaný Změna je možná. Společnost A-Giga vytvořil ve věznici ve Vinařicích telefonní centrum podpory prodeje. Projekt se však setkal i s kritikou, hlavně za porušování povinnosti při nakládání s osobními údaji. Mezi další oceněné se zařadila i organizace Liga lidských práv, která se svým projektem Férová škola propagovala inkluzi v českém školství.

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovativním projektům, udílí se už od roku 2005. Každoročně odborná porota vyhlásí celkem 15 výjimečných projektů z oblasti sociálních inovací. Vedle finanční odměny v celkové výši padesát čtyři tisíc eur, což je zhruba milion a půl korun, nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovativním způsobem reagují na společenské výzvy.

Související