Téměř 300 vánočních dárků pro děti z 11 dětských domovů a speciálních škol nakoupili letos dobrovolníci z GE Volunteers, dobrovolnické organizace GE Money Bank. Navíc se k nim již potřetí připojili kolegové z GE Aviation, kteří pořídili dalších 89 dárků pro děti z dětských domovů a rané péče. Kromě toho během listopadu a prosince uspořádali dobrovolníci z GE Money Bank více než 60 akcí s adventní či vánoční tematikou. Zaměstnanci banky také vybrali přes 140 000 korun pro Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením.

"Od listopadu jsme již uskutečnili 49 akcí, do kterých se zapojilo na 200 zaměstnanců GE Money Bank a 37 jejich rodinných příslušníků. Společně odpracovali 1254 hodin," říká Zuzana Pokorná z GE Volunteers. Do Vánoc proběhne dalších 14 akcí, kde dobrovolníci navštíví klienty domovů pro seniory, středisek Charity Ostrava nebo děti na dětské psychiatrii.

"Organizace GE Volunteers od listopadu nejčastěji pomáhala s výrobou adventních věnců a vánočních dekorací dětem z několika dětských domovů a speciálních základních škol nebo se na tvorbě podíleli s klienty domů pro seniory. Dobrovolníci se zapojili i do zdobení vánočních stromečků, pečení cukroví a nacvičování vánočních koled," dodává Zuzana Pokorná.

Konec minulého týdne se pro dobrovolníky z GE Money Bank nesl v duchu mikulášských besídek, vánočních úklidů a příprav vánočních jarmarků.

Dobrovolnická organizace GE Volunteers je součástí společenské odpovědnosti GE Money Bank. Každý rok odpracují zaměstnanci banky, jejich rodinní příslušníci a přátele na projektech zaměřených na podporu seniorů, znevýhodněných osob, dětí, vzdělávání a životního prostředí tisíce hodin. Počet akcí realizovaných každý rok v jednotlivých regionech už daleko překročil stovku. Na přímou pomoc je navázána i pomoc finanční z grantového Programu podpory potřebných.

Předvánoční sbírky a charitativní akce pořádá i řada dalších firem. Například zaměstnanci poradenské společnosti PwC loni před Vánocemi vybrali mezi sebou 330 tisíc korun, které rozdělili mezi 3 vybrané dobročinné organizace, s nimiž budou spolupracovat nejméně další 3 roky. Řetězec obchodů Lidl zase uspořádal předvánoční sbírku mezi svými zákazníky.

"Naši zákazníci přispěli v minulém roce téměř dvojnásobnou částkou než v roce předešlém, vybralo se než 12,5 milionu korun a naše společnost částku navýšila na celkových 14 milionů. Peníze ze sbírky putují prostřednictvím nadace Život dětem na zakoupení přístrojů, zdravotních pomůcek, léků, ošetřovacího materiálu a na ozdravné pobyty více než 400 dětí, které se potýkají s těžkými nemocemi, jako jsou například mozková obrna, autismus, spinální svalová atrofie a dystrofie, cystická fibróza a další," uvedla Jitka Vrbová, mluvčí společnosti Lidl.

Související